Уроки по Joomla 3 можно найти здесь: http://joomla3x.ru/
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

  

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

 

за 2018 – 2019 навчальний рік

 

 

 

СХВАЛЕНИЙ

 

загальними зборами

 

трудового колективу

 

Ржищівського ІПТ

 

 

 

Ржишів,  2020

 

1

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………………….3

 

1.Дотримання стандартів якості освіти при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»………………………………4

1.1 Навчально –методична робота в Ржищівському ІПТ…………………….4

 

1.2 Виховна діяльність в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі………………………………………………………………………..13

2.Навчально-методичне та інформаційне забезпечення…………………..22

 

3.Кадрове забезпечення освітнього процесу. Професійне зростання педагогічних працівників……………………………………………………23

4.Виконання державного замовлення Ржищівського ІПТ………………..25

5. Матеріально-технічна база Ржищівського ІПТ…………………………27

 1. Фінансово-господарська діяльність Ржищівського індустріально-

педагогічного технікуму 2018-2019 н.р……………………………………...33

 

7.Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту…….35

 1. Створення належних умов праці………………………………………….36

 

9.Громадська робота працівників та студентів Ржищівського індустріально-

педагогічного технікуму……………………………………………………..37

 

Висновки……………………………………………………………………39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ВСТУП

 

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум – багатофункціональний вищий навчальний заклад, що діє в системі неперервної та ступеневої професійної освіти.

 

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум (далі РІПТ) є суб’єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави.

 

Повна назва закладу

 

Ржищівський

 

індустріально-

 

 

 

педагогічний технікум

 

 

 

 

 

Rjhyschiv

 

industrial-pedagogical

 

 

 

technical school

 

 

 

 

Підпорядкованість

 

Міністерство освіти і науки України

 

 

 

Департамент

освіти

і

науки

 

 

 

Київської

обласної

державної

 

 

 

адміністрації

 

 

 

 

Акредитація

 

 

вищий  навчальний  заклад  I  рівня

 

 

 

акредитації

 

 

 

 

Тип

 

 

технікум

 

 

 

 

 

Повна адреса

 

 

09230,Київська область,м.Ржищів

 

 

 

Вул.Шевченка ,93

 

 

 

Телефон (з міжміським кодом)

 

(04573)21245

 

 

 

 

Факс

 

 

(04573)21245

 

 

 

 

E-mail

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Web-сторінка

 

 

ript.com.ua

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код

 

02544744

 

 

 

 

 

Юридична

підстава

для

Ліцензія Міністерства освіти і науки

здійснення освітньої діяльності

 

України

про

надання

освітніх

 

 

 

послуг,  пов'язаних

з

одержанням

 

 

 

вищої

освіти

 

на

рівні

 

 

 

кваліфікаційних

вимог

до

 

 

 

молодшого

спеціаліста:

наказ

 

 

 

Міністерства освіти і науки України

 

 

 

від 19.12.2016 № 1565 ;наказ МОН

 

 

 

№666-л від 15.05.2018

 

 

 

 

 

Ліцензія

фахової

перед

вищої

 

 

 

освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МОН від 10.10.2019 № 969-л

 

 

 

ПІБ керівника закладу

 

Перегонцев Андрій Юрійович

Посада

 

 

директор

 

 

 

 

 

Телефон керівника

 

(04573)21245

 

 

 

 

Діяльність закладу за напрямами

Надання освітніх послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1.Дотримання стандартів якості освіти при підготовці фахівців

 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 1.1 Навчально –методична робота в Ржищівському ІПТ

 

Основні цілі і задачі Технікуму:

 

 • Якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності.
 • Виконання державного замовлення на підготовку спеціалістів.
 • Формування висококваліфікованого творчого викладацького складу.

 

 • Створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації викладацького складу.

 

 • Створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів і викладачів.

 

 • Створення сучасних умов організації навчального процесу, роботи та побуту студентів, викладачів та працівників Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму.
 • Розвиток матеріально-технічної бази у відповідності до сучасних вимог.

 

 • Створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості.

 

 • Удосконалення взаємодії Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму з іншими навчальними закладами усіх рівнів акредитації.

 

Діяльність Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (Далі РІПТ) з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у звітному році була спрямована на виконання Законів Україну «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, Концепції розвитку навчального закладу на 2017-2021 роки, Статуту технікуму, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом технікуму на 2018-2020 рр. (із змінами і доповненнями), ухвал педагогічної, адміністративної й методичної рад технікуму, інших чинних законодавчих та нормативних документів та здійснювалась відповідно до вимог чинного закоодавства України.

 

Протягом 2018-2019 навчального року в технікумі проводилась робота по вивченню ЗУ «Про фахову передвищу освіту», розробки нормативних документів відповідно до вимог чинного законодавства, реалізації завдань, викладених у Концепції розвитку технікуму та річному Плані роботи.

 

У   структурі Технікуму 3 відділення:

-   Професійна освіта;

-   Інженерія програмного забезпечення;

-   Бухгалтерськтий облік.

 

На даному етапі технікум здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання на базі повної загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти та на базі кваліфікованих робітників (випускники ДПТНЗ) за напрямами і спеціальностями:

 

1).01 Освіта 015 «Професійна освіта. Будівництво»;

2).01 Освіта 015 «Професійна освіта. Зварювання».

 

4

 

3). 71Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування».

 

4). 12 «Інформаційні технології» 121 «Інженерія програмного забезпечення».

 

Контингент студентів в навчальному закладі в період з вересня 2018 року по липень 2019 року наведено в таблиці 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Контингент

На початок

 

 

 

На кінець

 

 

Випуск

 

 

 

 

2018-2019 н.р.

 

 

 

2018-2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денна

 

Заочна

Денна

 

 

Заочна

Денна

 

Заочна

Всього

 

358

 

 

38

240

 

 

18

 

88

 

 

19

З них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет

 

Контракт

 

Бюджет

 

Контракт

Бюджет

 

Контракт

 

Бюджет

Контракт

Бюджет

 

Контракт

Бюджет

 

Контракт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328

 

30

 

30

 

8

215

 

25

 

15

3

82

 

6

15

 

4

 

За звітний період вибуло 31 особа (12%), з них відраховано:

 

–   за невиконання умов договору – 2 (0,5%);

 

–   за власним бажанням – 2 (0,5%);

 

–   через академічну заборгованість – 27 (6%)

 

На кінець 2018-2019 н.р. випуск молодших спеціалістів денної форми навчання склав 88 осіб, з них – 82 особи навчались за державним замовленням. З числа випускників:

–працевлаштовані – 36 осіб (41%),

 

– перебувають по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку – 6 осіб (6,8%),

 

– продовжили навчання за денною формою у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 37 осіб (42%),

-         в лавах Збройних сил України  служать 9 осіб (10,2%)

Освітній  процес здійснюється відповідно до нормативних документів:

 

а)  освітніх  та  освітньо-професійних  програм  підготовки  молодших

спеціалістів;

б)  в)  навчальних планів з підготовки молодшого спеціаліста.

 

Освітній процес в технікумі забезпечують 3 відділення та 10 предметних (циклових) комісій, робота яких спрямована на забезпечення виконання освітніх планів і програм, оволодіння викладачами інноваційними методами навчання та виховання, стимулювання викладачів до інноваційної діяльності, створення творчої атмосфери та забезпечення постійного самоаналізу, а саме:

 

1).“Математика,інформатика”;

 

5

 

2).“Природничі предмети і фізика” ;

3)."Філологічні предмети" ;

4). „Виробниче навчання”;

5).“Профільно-орієнтованих дисциплін” (Будівництво );

 

6).“Профільно-орієнтованих дисциплін” (Зварювання);

7).“Педагогіка, психологія,cуспільні предмети та дисципліни” ;

8).“Обліково-економічних дисциплін”;

9).“Інженерія програмного забезпечення”;

10).“Фізичне виховання і захист Вітчизни”.

 

Викладачі плідно працювали над оновленням та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін (предметів). Доповнено пакети контролю з окремих тем, удосконалено технологічні, інструктивні картки для проведення семінарських, практичних, лабораторних робіт, методичні рекомендації до їх виконання тощо.

 

З метою популяризації передового педагогічного досвіду, упровадження інноваційних та мультимедійних технологій в освітній процес пройшли тижні циклових комісій, у рамках яких були проведені відкриті заняття, квести та позаудиторні заходи з різних дисциплін (предметів).

 

В    період з листопада 2018 н.р. по грудень 2018 н.р. в технікумі були проведені олімпіади з загальноосвітніх предметів.

 

В          грудні 2018 року викладачами та студентами відділення «Бухгалтерський облік» був проведений семінар-конференція на тему «Кар’єра. Процес пошуку роботи. Основи працевлаштування».

 

В    березні 2019 року в стінах закладу відбулася літературно-музична композиція, приурочена 205 річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка,організаторами заходу були викладачі Кручинська Н.В. та Оністратенко Л.С.

 

Створено, постійно-діючу, виставку робіт педагогічних працівників, яка дозволяє обмінюватися досвідом.

 

В   серпні 2019 року РІПТ прийняв участь в обласній педагогічній раді працівників системи освіти Київської області «Формування людини майбутнього-основний ціннісний орієнтир сучасної освіти» та надав матеріали на виставку-ярмарок педагогічних досягнень.

 

Упродовж 2018-2019 н.р. свою майстерність показали інші майстри виробничого навчання: знання набуті на заняттях з виробничого навчання, практично засвоєні на об’єктах РІПТ.

 

Згідно плану упродовж 2018-2019 н.р. проходили психолого-педагогічні семінари, на яких педагогічні працівники ділились власним досвідом методик викладання та знайомились з передовими педагогічними здобутками, що забезпечувало зростання рівня фахової компетентності викладачів і розвиток індивідуальної творчо-пошукової системи роботи педагогів.

 

6

 

Упродовж 2018-2019 н.р. згідно з планом роботи, продовжувала свою роботу методична рада технікуму. Робота методичної ради була направлена на розв’язання науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетенції педагогів».

 

Головною метою науково-методичної роботи РІПТу є ефективний розвиток усіх напрямків і суб'єктів педагогічної діяльності навчального закладу в інноваційному режимі.

 

В     організації методичної роботи особливу роль відіграє наявність з кожної дисципліни індивідуальних контентів педагогічних працівників, які створені з метою удосконалення освітнього процесу та полегшення доступу здобувачів до методичних і навчальних матеріалів.

 

У відповідності до напрямків роботи та цілей методичної роботи у технікумі визначені основні задачі та форми її діяльності:

 

-         створення умов для удосконалення теоретичної грамотності педагогів (курсова підготовка, навчальні семінари, тематичні педради,узагальнення досвіду роботи педагогів, участь у професійних конкурсах);

 

-         організація заходів, спрямованих на знайомство педагогів технікуму із сучасними вимогами до методичної грамотності викладача, з новими тенденціями в освіті (участь в роботі циклових комісій, тематичні педради, педагогічні читання, оформлення наочних матеріалів на стендах методкабінету, поширення інноваційних печатних матеріалів (поповнення особистих портфоліо вчителів);

 

-         розвиток творчого потенціалу, ініціативи педагогів (методичні виставки, конкурси, творчі звіти педагогів);

 

-         оприлюднення результатів методичної діяльності (оформлення педагогами особистого портфоліо, електронної презентації, візитки, виступ на педагогічних радах, семінарах, засіданнях циклових комісій, методичних радах, оформлення сторінок сайту коледжу та ін.)

 

Систематична робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою засвідчила зростання фахової компетентності викладачів, що знайшло своє відображення в проведенні відкритих занять, творчих звітів, майстер-класів, тижнів методичної майстерності, виставок методичних посібників тощо.

 

Усе методичне забезпечення навчальних дисциплін зосереджене у відповідних навчальних кабінетах та лабораторіях, навчально-методичному кабінеті. Викладачі безпосередньо відповідають за його розробку та якість у паперовому та електронному вигляді. Контроль за виконанням навчального плану, навчальних програм здійснюють: заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій. Методичне забезпечення відповідає усім вимогам освітньо-професійних програм. Вся навчальна документація розроблена державною мовою.

 

 

7

 

Педагогічний колектив технікуму підтримує тісний зв’язок науково-методичним центром вищої та фахової перед вищої освіти.

 

Упродовж 2018/2019 н.р. у фахових виданнях та методичних порталах заклад представили:

 

Автор

Назва статті

 

 

Періодичне

видання,

з/п

 

 

 

 

 

інтернет видання

1

2

2

 

 

 

3

 

 

1

Цюцюра Л.Г.

Особливості

педагогічної

Журнал

«Молодий

 

 

етики в навчальних закладах

вчений», 2018 рік

 

 

 

І рівня акредитації

 

 

 

 

2

Цюцюра Л.Г.

Розробка

заняття

«Кар’єра.

Відкритий

УРОК,

 

 

Процес

пошуку

роботи.

Форум  педагогічних  ідей,

 

 

Основи працевлаштування».

2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Корж Н.В.

Авторська

 

 

робота

«Шкільний

світ»

серія

 

 

«Геній,який

 

обігнав

«Математика»,№2(854),

 

 

час»,присвячена

 

однійз

січень,2019

 

 

 

 

нетрадиційних

 

форм

 

 

 

 

 

навчання-квесту

 

 

 

 

 

4.

Корж Н.В.

«Числа Фібоначчі і таємниці

Відкритий  УРОК,

Форум

 

 

Всесвіту»  -для  10-х  та  11-х

педагогічних ідей,2019 рік

 

 

класів

 

 

 

 

 

 

5.

Аллазарова

«Будівельні

 

матеріали:

Методичний

портал.2018

 

О.М.

скло,цемент,бетон,кераміка,їх

р.

 

 

 

 

використання»

 

(заняття-

 

 

 

 

 

ділова гра)

 

 

 

 

 

 

6.

Аллазарова

«Бензин

як

представник

Методичний

портал.2018

 

О.М.

ароматичних

 

вуглеводів

р.

 

 

 

 

(заняття-подорож»

 

 

 

 

7.

Таран В.В.

Великі квантові перегони

Збірник

наукових

 

 

 

 

 

 

матеріалів

XXXVII,

 

 

 

 

 

 

Міжнародної

науково-

 

 

 

 

 

 

пратичної

інтернет-

 

 

 

 

 

 

конференції,2019

 

8.

Барвінченко

Розробка

 

 

заходу

Відкритий  УРОК,

Форум

 

В.О.

«Економічний квест»

педагогічних ідей,2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

9.

Барвінченко В.О

Розрахункова

 

робота

Освітній проект

 

 

 

«Фінансова

грамотність

На  Урок,  публікація,2019

 

 

підприємства.Бізнес-план.»

р.

 

 

 

Сучасні вимоги до організації навчально-виховного процесу та контролю за його результативністю вимагають від керівників закладів освіти не тільки підвищеної відповідальності, але й удосконалення знань та вмінь управління педагогічним колективом. Важливою колегіальною формою управління є педагогічна рада.

 

Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників. Основною метою її створення є об'єднання зусиль колективу технікуму з підвищення рівня методичної та навчально-виховної

 

8

 

роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

 

Робота педагогічної ради здійснювалась у відповідності до плану, який заслуховувався і обговорювався на засіданні педагогічної ради і був затверджений директором.

 

Засідання педагогічної ради проводились згідно з планом.

 

У         центрі уваги педколективу знаходилось питання успішності студентів. За підсумками кожного семестру проводились засідання педагогічної ради, де обговорювались підсумки роботи всіх учасників навчально-виховного процесу і накреслювались шляхи покращення підготовки майбутніх спеціалістів.

 

Здобувачі РІПТ – активні учасники:

 

–   олімпіад з різних дисциплін загальноосвітнього циклу:

Період

Вид заходу

 

Кількість

Місце,

що

 

 

 

 

 

навчальних

зайняли

 

 

 

 

 

 

закладів,   що

 

 

 

 

 

 

 

приймали

 

 

 

 

 

 

 

участь

 

 

Лютий

ІІ (обласний) етап олімпіада

18

І

 

2019 р.

з

інформатики

та

 

 

 

 

обчислювальної

техніки

 

 

 

 

техніки.

Білоцерківський

 

 

 

 

коледж

сервісу  і

дизайну

 

 

 

 

(Викладач:Кісільова Т.О.)

 

 

 

 

–   конкурсів, інтернет-конкурсів і олімпіад:

 

-         в лютому 2019 році студенти РІПТ були учасниками онлайн-уроку «День безпечного інтернету 2019», що проводила організація Сіsko Networking Academi Builds IT Skills отримали сертифікати

 

-         в квітні 2019 року студенти відділення «Інженерія програмного забезпечення» під керівництвом викладача Бабича О.С. прийняли участь в І етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування, де посіли призові місця.

 

В     кінці року випускники, що навчалися за освітньо-професійними програмами успішно склали випускний іспит, а студенти другого курсу, що опановували освітню програму повної загальної середньої освіти пройшли державну підсумкову атестацію(ДПА) у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО): предмети українську мову та літературу, історію України або математику (за вибором). ДПА з третього предмету проходила в РІПТ.

 

Якщо провести аналіз результатів, можна зробити як негативні так і позитивні висновки.

 

Негативним є те що з 74 студентів, які складали українську мову, не

склали 15 чоловік, що становить 20,2%. Результат невтішний. Проте, якщо

 

аналізувати математику, яку згідно з результатами міжнародного дослідження, кожен третій учень в Україні не знає навіть на мінімальний

 

9

 

рівень, то з 16 студентів, які її обрали, не склав ДПА лише 1 студент, що складає 6,25%. Це можна вважати позитивним результатом.

 

Історію складали 58 студентів, з яких не склали 3 чоловіки, що становить 5,1 %. Враховуючи, що серед тих, хто не склав - студенти,що мають бажання вчитися, в 2020 році в них є всі шанси перескласти цей предмет.

 

Студентів ,що перескладали ДПА у вигляді ЗНО з української мови та літератури було 18, не склали 9 чоловік, всі вони були відраховані, за невиконання навчального плану.

 

До факторів, що вплинули на негативний результат можна віднести:

 

1). Відносно нещодавнє впровадження процедури складання ЗНО для випускників технікумів та коледжів, що зумовлює організаційне та методичне відставання цих навчальних закладів, у порівнянні із шкільними, в частині напрацювань щодо підготовки студентів до складання ЗНО;

 

2). Низький рівень доступності та якості попередньої шкільної підготовки студентів, і відповідно - прогалини у знаннях шкільної програми

-   що ускладнює процес підготовки до складання ЗНО;

 

3). Недостатня психологічна підготовка студентів до ситуації перевірки знань у форматі ЗНО: деякі студенти не кінця усвідомили всю важливість складання ДПА у формі ЗНО;

 

4)           в деяких випадках, спрацював людський фактор (страх, розгубленість, прикладом цього є те, що декілька студентів, виконали завдання і забули перенести його бланки відповідей, тощо).

 

Що було зроблено Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом, щодо удосконалення підготовки студентів до ДПА у вигляді ЗНО:

 

1). куратори груп, в присутності адміністрації, провели змістовну бесіду зі студентами та батьками других курсів та студентами груп, які не склали ЗНО(ДПА) на тему: «Успішно складена ДПА - запорука отримання диплому молодшого спеціаліста» та шанс продовжити навчання у ВНЗ;

 

2). всі студенти , які складатимуть ЗНО(ДПА) в 2020 році, придбали навчальні посібники та зошити з підготовки ДПА (ЗНО);

 

3). викладачі предметів, які виносяться на ЗНО(ДПА) удосконалюють методику підготовки учнів (студентів) до складання підсумкової атестації, переймаючи досвід викладачів, які багато років готують учнів до ЗНО; 4). щомісяця проводяться зрізи знань, в умовах, максимально наближених до умов, коли студенти будуть складати ДПА у вигляді ЗНО;

 

5)      в роботі задіяний психолог, який перевіряє готовність студентів до складання ДПА(ЗНО).

 

Реалізація основних завдань системи контролю знань здобувачів у коледжі досягається завдяки впровадженню системних підходів до оцінювання та комплексності застосування різних видів контролю.

 

Проаналізувавши стан організаційно-педагогічної і методичної роботи за звітній період, можна відзначити її системний характер, результативність,

 

10

 

спрямованість на вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, їх креативний розвиток з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.

 

З    метою удосконалення методичної роботи у 2019-2020 навчальному році в технікумі:

 

1)   спрямовано роботу на реалізацію вирішення загальнотехнікумівської науково-методичної проблеми: «Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетенції педагогів».

 

2)   педагогічний колектив працює над вирішенням пріоритетних завдань щодо забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;

 

3)   організовує роботу, щодо моніторингу і забезпечення якості освіти в технікумі;

 

4)   забезпечується виконання вимог щодо кадрового забезпечення освітнього процесу,передбачених Ліцензійними умовами щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

 

5)   розвивається матеріально-технічна база, модернізується оснащення кабінетів та лабораторій технікуму, створюється сучасний освітній простір;

 

6)   поповнюється, вдосконалюється стан навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

 

7)   підвищується науково-теоретичний рівень підготовки педагогічних працівників;

 

8)   надається методична допомога щодо організації роботи та контролюється діяльність предметно-циклових комісій;

9)   організовується проведення атестації педагогічних працівників;

10)  підтримується позитивний імідж технікуму;

 

11) продовжуються напрацювання,щодо ліцензування первинної підготовки робітничих кадрів в РІПТ.

 

Практична підготовка здобувачів в Ржищівському ІПТ.

 

Перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами. Зміст і послідовність практик визначається програмами, які розроблені викладачами відповідної циклової комісії та затверджені директором технікуму; на кожній ділянці практики програми мають рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня знань, умінь , навичок, яких студенти мають досягти. Створені наскрізні програми практики, зміст яких відповідає вимогам до рівня практичної підготовки фахівців. Базами для проведення практики в першу чергу є підприємства, з якими укладено договори про співробітництво в галузі підготовки фахівців.

 

З       іншими підприємствами-базами практики технікум завчасно укладає договори на її проведення.

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Договори про двостороннє співробітництво у сфері підготовки молодшого спеціаліста укладено з такими навчальним закладами та підприємствами:

Назва спеціальності

 

Назва навчального закладу

В Ржищівському І ПТ

(підприємства), з я ким укладено договір

Професійна освіта

ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний

Розробка програмного

 

 

ліцей»

 

забезпечення

 

 

 

 

 

 

Професійна освіта

ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей»

 

 

 

 

 

Розробка

програмного

ДНЗ

«Богуславськийцентр

професійно-

забезпечення

технічної освіти»

 

 

 

 

 

 

Професійна освіта

ДНЗ

«Богуславськийцентр

професійно-

 

 

технічної освіти»

 

 

 

 

 

 

 

Професійна освіта

ДПТНЗ

«ДНЗ.

Черкаський

професійний

 

 

будівельний ліцей»

 

 

 

 

 

Професійна освіта

ДНЗ «Сквирське ВПУ»

 

Розробка

програмного

 

 

 

 

забезпечення

 

 

 

 

Професійна освіта

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»

Бухгалтерський облік

 

 

 

 

Розробка

програмного

 

 

 

 

забезпечення

 

 

 

 

 

 

Професійна освіта

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»

 

 

Професійна освіта

ДПТНЗ «Професійний ліцей м.Українки»

Розробка

програмного

 

 

 

 

забезпечення

 

 

 

 

Професійна освіта

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»

 

 

Професійна освіта

ДПТНЗ   «ДНЗ.   Професійний   ліцей   №   2

 

 

м.Українки»

 

 

 

 

Професійна освіта

Київський  професійний енергетичний ліцей

Бухгалтерський облік

ДчП Фірма «Еко-Пак»

 

 

 

Бухгалтерський облік

ДП «Заготівельно-виробниче підприємство»

Бухгалтерський облік

Ржищівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Договори про співробітництво у сфері проходження технологічної практики укладено з такими підприємствами:

 

Назва спеціальності

Назва підприємства, з я ким укладено договір

В Ржищівському І ПТ

 

Професійна освіта

ТОВ «Трест Бориспільсільбуд»

 

 

Професійна освіта

ДП «Київський бронетанковий завод»

 

 

Професійна освіта

ТОВ «ТЕХНО-КРАФТ»

 

Офіційний сайт технікуму є одним із найдієвіших інструментів інформаційної роботи навчального закладу. Організовано роботу з представлення анонсів подій, новин та фоторепортажів з життя технікуму.

 

На офіційному сайті технікуму можна ознайомитися з навчально-методичною базою, з освітніми програмами, навчальними планами, Положеннями, що діють в РІПТ, конспектом лекцій, методичними вказівками до виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт тощо.

 

Інформація на сайті постійно оновлюється. За необхідності сайт використовується для організації дистанційного навчання.

 

За звітній період на сайті висвітлено усю освітню, методичну, фінансову діяльність технікму.

 

Для зручного та оперативного інформування громадськості технікум має офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook, де публікуються анонси подій, новини з життя коледжу, фото-та відео- репортажі.

 

1.2 Виховна діяльність в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

У     Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі сформована чітка система виховної роботи, що орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення, збереження національної культури й природного середовища.

 

Виховна діяльність в РІПТ є важливою складовою освітнього процесу

 

й       спрямована на пошук і впровадження нових ефективних форм для забезпечення всебічного і гармонійного розвитку здобувачів. Завданням виховної роботи є посилення відповідальності здобувачів за сумлінне виконання своїх обов’язків у навчальній діяльності, підтримка талановитої молоді, участь у різних загальнотехнікумських, міських, обласних та Всеукраїнських заходах виховного спрямування.

 

Виховна робота у 2018-2019 н. р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку студентів на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної

 

13

 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення в обраній професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток студентського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

 

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського самоврядування, заступників директора, завідувачів відділень, кураторів груп – була спрямована на пошук нових педагогічних технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу.

 

Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи технікуму та груп. У всіх структурних підрозділах закладу своєчасно проводяться засідання об’єднання кураторів груп, студентської ради, проводяться виховні години та тематичні заходи, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, професійної специфіки відділення, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із заступником директора з виховної роботи.

 

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими аспектами:

 

 • організаційно-методологічне забезпечення;
  • культурно-просвітницька  робота  та  організація  студентського

 

дозвілля;

 • національне виховання;

 

 • соціально-виховна робота;
 • робота органів студентського самоврядування.

 

Педагогічний колектив працює над виховною проблемою: «Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти».

 

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:

-   ціннісне ставлення до себе;

-   ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

-   ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

-   ціннісне ставлення до праці;

-   ціннісне ставлення до природи;

-   ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 

З метою формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю України, активізації патріотичного виховання молоді на прикладах подвигів старших поколінь, виховання майбутнього захисника України, поглиблення знань з історії свого краю було проведено:

 

14

 

 • Цикл заходів, спрямованих на виховання поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави.

 

 • Цикл заходів, присвячених Дню пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

 

 • Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

 

 • Заходи щодо відзначення Дня Соборності України .
 • Заходи щодо реалізації курсу на Європейську інтеграцію.

 

 • Заходи щодо вшанування пам’яті героїв Небесної сотні.
 • Тиждень козацької слави.

 

 • Заходи з вшанування героїв України .

Так, в закладі відбулися виховні години та заходи:

 

-         «Ми діти твої, Україно!» - виховної година для студентів I курсу, що відбулася 3 вересня;

 

-         27 вересня 2018 року делегація педагогів та студентів взяли участь в обласному заході -урочистому мітингу з нагоди 75-ї річниці початку боїв на Букринському плацдармі, що відбувся на території Національного музею – Меморіального комплексу «Букринський плацдарм» у селі Балико– Щучинка Київської області;

 

-         9 жовтня 2018 року в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі було розпочато військово-патріотичний тиждень виховною годиною для груп 11Б та 11МБЗ. "З відданістю Україні в серці" - тематика даного заходу, що підготували та провели куратори вищезазначених груп, Аллазарова О.М. та Малець М.В.

 

-         10 жовтня 2018 року студенти Ржищівського індутріально-педагогічного технікуму, в рамках військово-патріотичного тижня, відвідали екскурсію до Меморіального комплексу "Букринський плацдарм" 10 жовтня 2018 року. Екскурсоводом був викладач історії РІПТу Предаченко О.Л.;

 

-         13 жовтня 2018 року - екскурсія до Ржищівського музею образотворчого мистецтва ім. Івана-Валентина Задорожного відбуласяв рамках військово-патріотичного тижня. Студенти 31Б групи Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, на чолі з куратором Барвінченко В.О., відвідали музей. Відвідувачі ознайомились з творчістю І.-В. Задорожного та діючою виставкою "1943 р. Бої за Дніпро. Букринський плацдарм";

 

-         22 листопада 2018 року в актовій залі Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму вихователем Онопрієнко Л.Л. був проведений виховний захід «Схилимо голови в скорботі…» - реквієм за жертвами Голодомору 30-х років ХХ сторіччя;

 

-         6 грудня вся країна відзначає День Збройних Сил України (ЗСУ) – свято професійних військових. Студенти Ржищівіського індустріально-педагогічного технікуму також долучилися до відзначання цього дня, взявши участь у військово-патріотичному конкурсі «Я і ти – ми захисники», що відбувся в Міському будинку культури м. Ржищів, 05 грудня 2018 року серед навчальних закладів нашого міста;

 

15

 

-      14 грудня український народ вшановує ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи. З лекцією "Воїнам Чорнобиля" завітала до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму старший науковий співробітник КЗ КОР "Ржищівський археолого-краєзнавчий музей" Настенко Ю.В.;

 

-         29 січня 2019 року в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі відбулася історична година до Дня пам’яті героїв Крут. «Квіти у полі, там де Крути…».

 

-         20 лютого 2019 року Ржищівський індустріално-педагогічний технікум долучився до міського заходу задля вшанування пам’яті Героїв, що не боялись загинути за Україну, та принести себе в жертву на користь майбутніх поколінь;

 

-         21 лютого 2019 року – з нагоди вшанування Дня Героїв Небесної Сотні в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі було проведено тематичну виховну годину для студентів закладу;

 

-         25.04.2019 року в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі відбулася відкрита виховна година на тему: «Чорнобиль не має минулого часу»;

 

-         09 травня 2019 року студенти та працівники Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму долучились до урочистих заходів в м. Ржищів з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 

Традиційним є проведення загальних свят технікуму : Дня знань, святкового концерту з нагоди Дня працівника освіти і науки, посвята в першокурсники, Свято рідної мови, Різдвяні та Новорічні святкування ,День святого Валентина, День Захисника Вітчизни, Свято 8 Березня, День Матері, День Землі, День вишиванки, Свято Перемоги, День захисту дітей, вручення дипломів.

 

Педагогічний колектив власним прикладом намагається формувати екологічну культуру, залучати студентів до активної суспільної праці, спрямованої на захист оточуючого середовища.

 

7 вересня 2018 року у Ржищеві стартувала акція «Очищення витоків річки Леглич», що є частиною програми «Відповідальна молодь Київщини». Мотивацією «Великої Ржищівської толоки» є вплив людської діяльності в екосистемах басейнів малих річок. Оскільки, об'єм роботи дуже великий і небезпечний для життя і здоров’я студентів, педагогічною радою технікуму було вирішено не залучати дітей до акції, хоч вони і виявили бажання допомогти. Натомість працівники РІПТу на чолі з директором, Перегонцевим А.Ю., очистили виділену організаторами акції території.

 

Протягом року в теплі осінні і весняні дні активізували проведення заходів упорядкування та облаштування прилеглих територій. Студенти та працівники РІПТу дружно виходять на планове прибирання ,як наслідок було упорядковано і прибрано від заростей та бур'яну всі території. Регулярно проводиться озеленення території технікуму.

 

 

 

16

 

В      Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі традиційно проводяться профорієнтаційні зустрічі. 10 квітня 2019 року понад 200 майбутніх випускників шкіл з Ржищівської ОТГ, м. Ржищів, м. Кагарлик, Кагарлицького та Миронівського районів та інших населених пунктів відвідали наш навчальний заклад. Наші гості мали змогу спробувати себе в усіх спеціальтностях РІПТу, з яких було проведено майстер-класи майстрами, викладачами та студентами технікуму.

 

16 квітня 2019 року на базі Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму було проведено молодіжний фестиваль «ПРОФ FEST OK» 2019. Метою заходу було у розважальній формі ознайомити учасників з технікумом та професіями нашого навчального закладу, сформувати навички спільної діяльності, вміння бути «членом команди». В цей день до нас завітали 102 гості з м. Узин, м. Обухів, с. Трипілля та с. Грушів. Це цьогорічні випускники 9, 11 класів загальноосвітніх шкіл, перед якими стоїть нелегке завдання у виборі майбутньої професії.Учасники фестивалю мали можливість взяти участь у 8 локаціях, які представляли відділення «Облік та оподаткування», «Інженерія програмного забезпечення» та «Професійна освіта». Фестиваль пройшов на одному диханні у дружній та доброзичливій атмосфері. Ржищівський індустріально-педагогічний технікум висловлює подяку Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за надану підтримку в організації фестивалю

 

«ПРОФ FEST OK».

 

11 жовтня 2018 року, в приміщенні Миронівського РБК, Миронівською районною філією Київського обласного центру зайнятості було проведено традиційний осінній «Ярмарок професій» для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району. В заході взяли участь і представники Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму.

 

18 квітня 2019 року на запрошення керівництва Національної академії статистики, обліку та аудиту студенти випускних груп відділень «Облік і оподаткування» та «Інженерія програмного забезпечення» відвідали академію з ціллю профорієнтації. Такі поїздки є доброю традицією співпраці між навчальними закладами.

 

Ефективність навчально-виховного процесу значною мірою залежить від правильного поєднання грамотних педагогічних впливів із самостійністю, ініціативністю та активністю вихованців.

 

Студентська рада технікуму це група активної молоді , яка не тільки успішно виконує свої прямі функції щодо навчальної та виховної роботи зі студентством, а й організовує велику кількість заходів для студентської спільноти закладу, не лякаючись новацій, несподіваних креативних рішень та перетворень. Студентська рада обирається щорічно і має сектори за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-масова,

 

спортивна,   волонтерська,   прес-центр.   Представники                студентського

 

 

 

17

 

самоврядування технікуму активно беруть участь у Всеукраїнських та обласних, міських студентських форумах.

 

Цього навчального року студентська рада технікуму Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму на високому рівні представила наш навчальний заклад у квесті «Цілі сталого розвитку ООН»

 

Фонд «Серце до серця» організував 14-ту Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи!», яка тривала

 

з 1 по 30 квітня 2019 року. Кошти збиралися з метою придбання кардіологічного медичного обладнання у дитячі лікарні України. Студентська рада не стоїть осторонь цієї проблеми. Спільними зусиллями було зібрано від нашого навчального закладу 1240 гривень.

 

7 травня 2019 року, в приміщенні КЗ КОР "Ржищівський археолого-краєзнавчий музей, відбувся тренінг «Інструменти гендерного аналізу за для покращення послуг в громадах». Учасниками даного заходу стали члени студентської ради.

 

Отже, студентське самоврядування в технікумі є для студентів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення молоді.

 

Психологічна служба є частиною системи освіти, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладу освіти.

 

Практичний психолог навчального закладу здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу, психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти, їх адаптації до умов освітнього процесу, діагностику, а також реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм та аналіз динаміки розвитку здобувачів освіти.

 

Основними проблемами з якими звертались студенти навчального закладу у 2018-2019 н.р. були:

-         адаптація до навчання і до нового колективу;

-         міжособистісні стосунки у студентському колективі;

-         особисті (інтимні) взаємини;

-         взаємини з батьками;

-         особливості міжособистісної комунікації з ровесниками;

-         організація власної навчальної діяльності тощо.

 

Особливу увагу психологічна служба приділяє соціально-психологічній адаптації першокурсників. Тому на початку навчального року було проведено серію зустрічей з студентами нового набору та їх кураторами. На зборах кураторів груп та на виховних годинах проводилося обговорення з кураторами та студентами адаптаційних механізмів, динамічних процесів розвитку малої (академічної) групи, вікові

 

18

 

психофізіологічні особливості першокурсників та психічні стани, які супроводжують адаптаційні процеси людини. Обговорювалася та планувалася сумісна робота психолога з кураторами щодо надання допомоги студентам під час адаптації до навчання у коледжі. Завдяки результатам соціально-психологічних досліджень були виявлені студенти, що потребують особливої уваги, з ними проводилися індивідуальні заняття, які були побудовані на виявленні первинних проблем, поглибленій діагностиці, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації.

 

Психологічна служба навчального закладу постійно пропагує здоровий спосіб життя проводячи виховні бесіди на теми: «Профілактика вживання молоддю психоактивних речовин», «Життєві кризи: профілактика та нові можливості», «Я обираю життя», «ВІЛ, СНІД , наркоманія, алкоголізм як ворог кожної особистості» та ін.. Психологічна служба разом

 

з    кураторами груп та заступником з виховної роботи на виховних годинах демонструвала студентам відеофільми на вище вказані теми.

 

Варто зазначити, що практичним психологом була розроблена програма психологічного супроводу підготовки студентів до ЗНО.

 

Велика увага приділялася протягом року питанню попередження та профілактики булінгу. На стенді практичного психолога постійно була присутня інформація про це явище, номери телефонів за якими можна звернутися у випадку насилля. Зі студентами постійно проводилися бесіди, як діяти у випадку булінгу. Запланований семінар «СТОП БУЛІНГ!».

 

З          метою підвищення психологічної культури та своєчасного попередження відхилень у міжособистісних стосунках, а також на запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі постійно здійснюється профілактична та просвітницька робота у формі індивідуальних консультувань, семінарів, тренінгів, круглих столів, лекцій, виступів на педрадах.

 

Важливою ділянкою виховної роботи є організація роботи зі студентами-сиротами та тими, які позбавлені батьківського піклування і постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, студентами з багатодітних сімей та особами з особливими освітніми потребами. Ця категорія студентів постійно знаходиться в полі зору адміністрації технікуму, кураторів, вихователя гуртожитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

У         звітному навчальному році загалом на обліку в технікумі перебувало:

 

 

 

Усього здобувачів

Назва пільгової категорії

 

 

 

 

1

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

19

2

діти-інваліди

9

3

здобувачі із числа внутрішньо переміщених осіб

4

4

здобувачі  з  числа  дітей,  батьки  яких  –  учасники

14

 

бойових дій

 

УСЬОГО:

46

 

Запорукою успішної виховної діяльності зі студентами є співпраця технікуму з батьками, оскільки саме сім’я значно впливає на процес розвитку особистості дитини. Тому важливе і відповідальне завдання кураторів ,психолога, педагогів – зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу.

 

Роботи з батьками проводиться за такими формами:

-         групові батьківські збори;

-         педагогічний  лекторій;

-         консультації батькам;

-         запрошення батьків до технікуму;

 

-         відвідування батьків дома;

-         День відкритих дверей.

 

Вихователь гуртожитків на протязі навчального року намагається використовувати всі можливості виховного простору нашого навчального закладу для створення комфортних умов, що сприяють всебічному розвитку кожного вихованця, підтримці, максимальному

 

розкриттю всіх його здібностей і талантів, ефективному самообслуговуванню.

 

На початку навчального року вивчає особові справи мешканців гуртожитків, спілкувалася з кожним студентом, з їх батьками. Вивчення індивідуально – психологічних особливостей, фізичного стану, рівня соціального та духовного розвитку кожного вихованця надають можливість скласти об'єктивний психолого – педагогічний портрет групи.

 

В    своїй роботі вихователь використовує різні форми та методи. Це – індивідуальна робота зі студентами, організація колективу, розвиток пізнавальної діяльності, національно - патріотичне виховання, ціннісно– орієнтовна діяльність, превентивне виховання, ціннісне ставлення до праці і природи, формування здорового способу життя та робота з батьками, громадськістю, молодіжними службами становлять єдність морального, трудового, правового, фізичного, естетичного, екологічного, родинного виховання.

 

З     метою правового та морального виховання проводилось ознайомлення студентів із правами та обов'язками мешканців гуртожитку. Періодично

 

20

 

проводились бесіди на тему: «Ввічливість і такт», «Почни з себе», «Крадіжка – це злочин, який карається законом».

 

Залучення студентів до здорового способу життя відбувалося через лекції: «Наркотики в молодіжному середовищі», «Щаслива сім'я», бесіди: «Алкоголізм, тютюнопаління і наркоманія: шкідливий вплив на молодь», «СНІД – чума ХХ ст.» та показ наукових фільмів.

 

У      гуртожитку поряд із загальними виховними завданнями велике значення приділяється організації побуту і дозвілля студентів.

 

Так, як студенти відірвані від сім'ї, намагаємося створити побутові умови близькі до домашніх.

Гуртожитки технікуму є комфортними для студентів, у них створені

 

всі умови для задоволення потреб у вільному спілкуванні, занятті улюбленою справою, фізичному розвитку, корисному та змістовному відпочинку. До послуг студентів в гуртожитках є: кімнати відпочинку, тенісна кімната, побутові кімнати: кухня, кімната особистої гігієни, туалети, сушка, пральня. Систематично відбувається проведення санітарних рейдів спільно з адміністрацією навчального закладу та членами студентської ради по перевірці санітарного стану жилих і побутових кімнат. В кінці навчального року проводився ремонт жилих і побутових кімнат.

 

Організація життєдіяльності студентів у гуртожитку має величезний виховний потенціал. Допомога вихованцям, організація відпочинку, занять улюбленою справою, самообслуговування в побуті, дотримання норм особистої гігієни – важливе завдання, що постає перед вихователем та заступником директора з виховної роботи.

 

Харчування студентів відіграє серйозну роль в питанні повноцінного розвитку , воно не тільки сприяє загальному зміцненню організму, але також впливає на їхню працездатність і успішність. Студенти, що навчаються за Освітньою програмою « Професійна освіта(за спеціалізаціями)» мають змогу харчуватися в їдальні технікуму. Харчування має поєднувати в собі якісні безпечні продукти та повністю задовольняти потреби організму в поживних речовинах. Саме це є пріоритетом під час приготування страв працівниками їдальні технікуму. Наданою послугою студенти дуже задоволені

 

Перед педагогічним колективом у 2019-2020 навчальному році стоять важливі завдання щодо подальшого вдосконалення виховної роботи зі студентами, зокрема:

 

 • Впровадження нових форм і методів співпраці та взаємодії з батьками.

 

 • Організацію змістовного дозвілля студентів, пошук нових його форм (маршрути «вихідного дня», тематичні екскурсії тощо).

 

 • Проведення заходів, спрямованих на піднесення моральності в суспільстві, правової культури студентів, патріотичного та родинно-сімейного виховання.

 

 

21

 

 • Зміцненням трудової дисципліни, вироблення в студентів свідомого ставлення до навчання.

 

 • Просвітницьку діяльність, спрямовану на формування негативного ставлення до протиправних діянь, профілактику шкідливих звичок, вироблення ціннісного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

 

 • Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових етапів.

 

 • Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих студентів.

 

 • Формування здорового способу життя.

 

 • Посилення контролю за організацією відвідування студентів вдома, обстеження житлово – побутових умов дітей пільгових категорій та своєчасним наданням інформації кураторам.
  • Проведення соціально-психологічного супроводу студентів коледжу

 

з  урахуванням типу обдарованості, соціального та психологічного станів.

 

 • Своєчасне виявлення незахищених верств населення серед сімей, діти яких навчаються у технікумі.

 

2.Навчально-методичне та інформаційне забезпечення.

 

Підготовка фахівців в РІПТ здійснюється відповідно до державних та галузевих стандартів вищої освіти України. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідає нормативним вимогам. Структура навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців всіх спеціальностей відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Розробка навчально - методичного забезпечення регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Ржищівському ІПТ.

 

Освітній  процес здійснюється відповідно до нормативних документів:

а)  освітніх  та   освітньо-професійних  програм  підготовки  молодших

спеціалістів;

в)  навчальних планів з підготовки молодшого спеціаліста.

 

Наявності навчально-методичного забезпечення для кожної дисципліни навчальних планів :

а)  робочі програми дисциплін – 100 %;

б)  плани семінарських, практичних занять – 100 %;

в)   дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів, у тому числі з

використанням                     інформаційних                       технологій,                      відповідає

встановленим нормативам на 100 %;

г)  методичні вказівки та тематика контрольних та курсових робіт – 100%;

 

д) наявність пакетів контрольних завдань для комплексної перевірки знань з

дисциплін фахової підготовки – 100 %;

е)  забезпеченість програмами усіх видів практик – 100 %;

 

22

 

є)  критерії оцінювання знань та умінь студентів - наявні;

 

ж) методичні вказівки для організації проведення кваліфікаційного екзамену – наявні.

 

з) критерії та акредитаційні вимоги для перевірки відповідності освітньої діяльності за першим рівнем - наявні.

 

Невід’ємною складовою частиною навчального процесу є практична підготовка студентів.

 

Завданням колективу технікуму на 2019-2020н.р. є розробка нових освітніх програм у межах ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, нових навчальних планів підготовки фахівців та відповідне оновлення навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

 

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів та студентів технікуму є бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації.Діяльність бібліотеки як структурного підрозділу навчального закладу була спрямована на підвищення якості інформаційного забезпечення освітньої та методичної діяльності РІПТ на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб здобувачів вищої освіти, викладацького складу та співробітників.

 

Студенти Ржищівського індустріально-педагогічного забезпечені навчальною та довідниковою літературою повністю, згідно вимог.

 

3.Кадрове забезпечення освітнього процесу. Професійне зростання педагогічних працівників

 

Відповідно до вимог Державних стандартів освіти колектив технікуму на чолі з керівниками навчальних структурних підрозділів здійснює освітній процес. Вся науково – методична і організаційна робота в технікумі направлена на формування фахівця.

 

В      технікумі проводиться відповідна робота по підбору кадрів, їх розміщенню, підвищенню кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

 

Директор технікуму здійснював постійний контроль за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від від 30 грудня 2015 р. № 1187

 

За багато років в технікумі склалася відповідна система перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів. Складений перспективний план підвищення кваліфікації викладачів та інших педагогічних працівників технікуму.

 

Навчання на факультетах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах та стажування дає можливість отримати нову інформацію про досягнення науки і техніки, сучасний стан економіки та організації будівництва.

 

 

 

23

 

В     технікумі при методичному кабінеті для підвищення кваліфікації викладачів проводяться проблемні семінари, педагогічні читання, семінари кураторів груп, заняття школи педагогічної майстерності молодих викладачів.

 

Приділяється велика увага і самостійній роботі кожного викладача з питань підвищення теоретичного і методичного рівня та ділової кваліфікації.

 

Викладачі пишуть методичні розробки, конспекти лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів по виконанню практичних, лабораторних, курсових робіт. В середньому викладачі пишуть щорічно 1 - 2 методрозробки і проводять відкриті заняття.

 

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до викладача, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Більше 90 % педагогічних працівників технікуму володіють комп’ютерною грамотою . Перспектива в освіті така, що викладач, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з студентами.

Загальна кількість працівників у 2018/2019 н.р. склала 132 чол.

 

Загальна кількість працівників

до 30 років

1

31-40 років

20

41-50 років

39

51-55 років

22

 

 

56-60 років

18

понад 60 років

32

 

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти є належний рівень кадрового забезпечення освітнього процесу. Освітній процес у технікумі забезпечували 48 штатних викладачів та майстрів виробничого навчання

 

в т.ч.:

 

- викладачі вищої категорії,

35 осіб

з них

 

 

викладачі з педагогічним званням «Викладач-методист»

4

особи

викладачі з педагогічним званням «Старший викладач»

21 особа

- викладачі першої категорії

6

осіб

- спеціалісти

4

особи

-    майстри з педагогічним званням «майстер виробничого

навчання І категорії»                                                                                                            3 особи

 

 

24

 

Аналізуючи якісний склад штатних педагогічних працівників технікуму, необхідно визначити його позитивну динаміку, що підтверджується такими статистичними даними: всі предметні (циклові) комісії очолюють викладачі вищої категорії.

 

Протягом звітного періоду директор сприяв підвищенню науково-теоретичного та методичного рівнів педагогічних працівників технікуму, порядок яких регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

 

Протягом атестаційного періоду були створені умови для успішного проведення атестації.

 

У       2018-2019 н.р. атестовано 11 педпрацівників, яким присвоєно кваліфікаційну категорію:

 

-         відповідність установленій раніше кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» підтверджено: Барвінченко В.О., Корж Н.В., Онопрієнко Л.Л., Зайченко Л.В., Когуту В.С., Задорожньому О.С., Кобі В.Я.,Івановій Л.М., Москаленку П.І., Животенку В.В.

 

-         підтверджено кваліфікаційну категорію майстер виробничого навчання 14 розряду Козинець В.М.;

 

-         присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» Корж Н.В. Атестаційною комісією закладу освіти було здійснено комплексне

оцінювання системи роботи викладачів.

 

Проведена в технікумі робота з кадрового забезпечення навчального процесу забезпечує належну підготовку молодших спеціалістів відповідно до вимог Державних стандартів освіти.

 

4. Виконання державного замовлення Ржищівського ІПТ

 

Під час формування контингенту студентів та змісту підготовки фахівців всі відповідальні підрозділи Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму керуються наявними законодавчими актами, наказами директора з урахуванням існуючих нормативних вимог.

 

В       умовах обмеженого державного замовлення та гострої конкурентної профорієнтаційної боротьби на ринку надання освітніх послуг зусилля підрозділів Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму в цілому зосереджені на створенні сприятливих організаційних умов для залучення до навчання випускників шкіл, профтехучилищ та інших навчальних закладів.

 

Для забезпечення агітаційної роботи щодо залучення абітурієнтів до вступу на спеціальності Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму розроблені індивідуальні профорієнтаційні матеріали з кожної спеціальності.

 

 

 

 

25

 

Важливою формою профорієнтаційної роботи є web-сайт, який було оновлено з метою поліпшення пошуку необхідної інформації абітурієнтами та студентами Технікуму.

 

Проведено Дні відкритих дверей (квітень),проведено щорічний показ творчих робіт здобувачів-випускників спеціальності «Професійна освіта» (квітень).

 

Протягом року технікум приймав участь в усіх виставках-ярмарках вакансій міського та районних центрів зайнятості, а також обласного та районних ЦЗ в т.ч. в містах: Ржищеві, Кагарлику, Обухові.

 

За минулий рік зауважень щодо роботи відбіркової комісії не було.

 

У    відбірковій комісії знаходяться контрольні показники прийому за формами навчання, наочно оформлено стенд надходження заяв, програми вступних екзаменів, критерії оцінювання знань, термін проведення співбесід, вступних випробувань, зарахування. Наочно оформлено Правила прийому до навчального закладу.

 

Профорієнтаційна робота – безперервний процес, тому він не закінчується підготовкою вступу до технікуму, а продовжується зі студентами в період їх навчання.

 

Для організації та проведення вступних екзаменів для денного (вступників 9-х класів) та заочного відділень цикловими комісіями були підготовлені та затверджені директором екзаменаційні матеріали. Підсумки роботи відбіркової комісії розглядались на засіданні педагогічної ради.

 

Більше 140 заяв було подано на навчання до РІПТу  у 2018 році .

 

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2018 році були виконані не повністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

 

 

Інформація щодо прийому в 2018/2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

та

назва

Обсяг

Кількість,

У тому числі з

 

п/

спеціальності

державн

що

За  державним

За контрактом

п

 

 

 

ого

вступили

замовленням

 

 

 

 

 

замовле

всього

 

 

 

 

 

 

ння

 

 

 

1

015

Професійна

30

30

30

-

 

освіта

 

 

 

 

 

 

 

(Зварювання)

 

 

 

 

2

015

Професійна

30

23

21

2

 

освіта

 

 

 

 

 

 

 

(Будівництво)

 

 

 

 

3

121

Інженерія

35

37

33

4

 

програмного

 

 

 

 

 

 

забезпечення

 

 

 

 

 

4

071

Облік

і

20

23

19

4

 

оподаткування

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

115

113

103

10

 

 

 

26

 

У   2018 році загальний обсяг прийому на місця державного замовлення на денну форму навчання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» склав 103 особи, а планувалося 115 що свідчить про те, що державне замовлення недовиконано на 10%.

 

Вивчивши недоліки роботи приймальної комісії в 2018/2019 н.р. , державне замовлення в 2019 р. було виконано повністю.

 

 1. 5.   Матеріально-технічна база Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

Ржищівський індустріально - педагогічний технікум розташований на одній з центральних вулиць міста Ржищева. На території технікуму розміщуються навчальний корпус, бібліотека, три гуртожитки, господарський блок, котельня, харчоблок, приміщення охорони.

 

Навчальний корпус двоповерховий, загальною площею 3702,3 м2. Санітарно-технічний стан будівель відповідає державним стандартам,

 

на всі будівлі складені технічні паспорти. В технікумі розроблені та затверджені директором паспорти кабінетів, лабораторій, майстерень, а також санітарний паспорт технікуму, в яких відображено матеріально-технічне забезпечення згідно зі змістом програм навчальних дисциплін, лабораторних та практичних робіт та кваліфікаційними вимогами до молодшого спеціаліста.

 

Згідно з навчальними планами в технікумі створено і відповідно обладнано 26 навчальних кабінетів та лабораторій, 5 майстерень, спортивний зал, спортивні майданчики, які забезпечують освітній процес. Всі аудиторії оснащені необхідними меблями. Для здійснення комп’ютеризації навчального процесу і впровадження комп'ютерних технологій обладнані 4 спеціалізованих комп'ютерних класів та лабораторій,

 

в   яких функціонує 69 сучасних комп'ютера, об'єднаних в локальну мережу і підключених до мережі Інтернет. Усі студенти та викладачі мають вільний доступ до Інтернету.

 

Бібліотека Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму має загальну площу 125,9 м2 в тому числі читальна зала - 54,2 м2., які розраховані на 45 посадкових місць, книжковий фонд бібліотеки налічує 26010 примірників. Бібліотека технікуму постійно оновлює навчальну методичну літературу з усіх спеціальностей, та отримує періодичні видання для допомоги вивчення спецдисциплін.

Актова зала загальною площею 109,6 м2 на 120 місць обладнана сучасним обладнанням для проведення відкритих класних годин, тематичних вечорів, презентацій тощо.

 

Їдальня загальною площею 545,1 м2 на 120 місць має необхідне технологічне обладнання.

 

 

 

 

27

 

Медичний пункт з двох кімнат загальною площею 30,7 м2 оснащений фізіотерапевтичними апаратами, меблями, холодильником, необхідними медикаментами для надання медичної допомоги.

 

Технікум має угоди на проживання студентів в гуртожитках технікуму.

 

Таблиця 3

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та

 

іншими приміщення

 

 

 

 

 

Площа приміщень (м2)

 

 

Найменування

приміщень

за

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

з/п

функціональним призначенням

 

 

 

 

 

Загальні

власні

 

орендовані

здано   в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оренду

1

2

 

 

 

3

4

 

5

6

1.

Навчальні

приміщення,

усього:

2539,3

2539,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Приміщення   для   занять    студентів,

 

 

 

 

 

курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні

1898,7

1898,7

 

.

приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Комп’ютерні лабораторії

 

256,3

256,3

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Спортивні зали

 

 

387,3

387,3

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Приміщення

для

науково-педагогічних

145,5

145,5

 

(педагогічних) працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Службові приміщення

 

1804,9

1804,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Бібліотека, у тому числі читальні зали

125,9/54,

125,9/54,2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Гуртожитки

 

 

 

2568,4

2568,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Їдальні, буфети

 

 

545,1

545,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Медичні пункти

 

 

30,7

30,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Таблиця 4

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ,

 

які забезпечують виконання навчального плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

Назва

або

 

 

 

 

 

за

 

Кількість

 

При-

 

Кількість

 

 

навчальни

пакетів

 

 

лабораторії,

її

 

 

 

 

мітк

та марка ПЕОМ

 

м   планом,

прикладних

 

 

площа, м2

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

які

 

програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечую

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ться

 

 

 

 

 

 

 

№ 20

 

 

Celeron E 3400,

 

 

основи

 

 

 

 

 

 

1

кабінет

 

 

2

 

Гб

 

RAM,

інформа-

 

 

 

 

 

 

.

інформатики

і

500

 

Гб

 

HDD,

тики

і

 

 

 

 

 

 

обчислювальної

 

– 10 шт.

 

 

 

комп’ютер-

 

 

 

 

 

 

техніки, 60

 

 

 

 

 

 

ної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celeron 850 МГц,

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

256 Мб, 20 Гб HDD

 

 

 

 

 

 

 

 

.

№ 21

 

 

 

4

 

шт.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempron

LE

 

1200,

інформацій

 

 

 

 

 

кабінет

 

 

 

Предприятие

 

 

 

 

 

1 Гб RAM, 160 Гб HDD –

ні системи і

 

 

 

інформаційних

 

8.2  –

1

пакет

 

 

 

-

 

6

 

шт.

технології в

 

 

систем,

технології

 

 

(навчальна

 

 

 

Celeron E3400,

 

 

обліку

 

 

 

 

обліку, 72

 

 

 

 

версія)

 

 

 

 

 

 

2

 

Гб

 

RAM,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

Гб

 

HDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–2шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS

 

11

 

3

№ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пакетів,

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows

XP

 

кабінет

 

 

Celeron E3400,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 пакетів,

 

 

 

Internet

 

2

 

Гб

 

RAM,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office

 

 

технологій  та  Web

500

 

Гб

 

HDD

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

 

11

 

 

-    програмування,

– 10 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пакетів,

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granl, Gran2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 пакетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows

XP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 пакетів,

 

 

 

№ 28

 

 

 

 

 

 

 

Автомати-

Microsoft Office

 

 

 

 

Pentium 4 – 2,66 ГГц,

зація

 

2003

 

16

 

 

кабінет

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Мб,

40

Гб

HDD

проектуван-

пакетів,

 

 

 

 

автоматизації

 

 

 

 

4

 

–1шт.

 

 

 

ня,

 

Вorland

 

Studio

 

проектування

та

 

 

 

 

 

 

 

Celeron 2,66 ГГц,

 

інформатик

2006

 

16

 

 

інженерної

 

 

 

 

 

 

256

Мб,

40

Гб

HDD

а,

 

пакетів,

 

 

 

 

комп’ютерної

 

 

 

 

 

 

 

–15шт.

 

 

 

ІСТО,

Dr.Web

 

16

 

 

графіки, 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерія

пакетів,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragma

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пакетів

 

 

 

 

5

№19

 

 

Ноутбуки Lenovo

 

Фінансовий

 

 

 

 

 

Кабінет

 

 

 

облік

 

 

 

 

 

 

 

 

8ГБ,

 

 

 

 

 

Предприятие

 

 

 

економічних

 

 

 

 

 

Економічни

 

 

 

 

6 –шт.

 

 

 

8.2. – 1 пакет

 

 

 

дисциплін,60

 

 

 

 

й аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

У        2018 році Ржищівський індустріально-педагогічний технікум облаштував Інформаційцно-тренінговий клас

 

Інформаційно-тренінговий клас №17 Інформаційно-технічне забезпечення:

1

Інтерактивне робоче місце вчителя:

 

 

 

компл

1

 

 

Принтер (сканер) RicohAfcio MP201 spf

 

 

 

шт

 

 

 

Системний блок hp

 

 

 

 

 

 

шт

 

 

 

Монітор FujitsucomputersSiemens

 

 

 

 

шт

 

 

2

Комплект мультимедійного обладнання у складі:

 

компл

1

 

 

Інтерактивний проектор EPSON EB-595 Wi - 1шт

 

 

 

 

 

 

Дошка-екран з матовою поверхнею екрана 125см*200см

 

 

 

 

Мобільна стійка для дошки та проектора

 

 

 

 

 

 

 

Комп"ютер

 

вчителя

Impression

P+

(Pentium

 

 

 

 

G4560/3.5GHz/H110/8G/500GB/DVD-RW/GT710-

 

 

 

 

 

 

1GB/550W/WIN10PRO  UKR/Moн  21,5  "Microsoft  Office

 

 

 

 

ProPlus

2016

/Електронні

підручники

 

5-11

 

 

 

 

класи/Клавіатура/Миша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутизатор з Wi-Fi точкою доступу з підтримкою до

 

 

 

 

30 користувачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ-камера Epson ELPDC07

 

 

 

 

 

 

 

 

Багато-функціональний пристрій Epson L6170 з додатковим

 

 

 

 

комплектом чорнил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принтер  3D  XYZprintingdaVinci  1.0  PRO  3-в-1  Wi-Fi  з

 

 

 

 

комплектом

 

 

витратних

 

матеріалів

 

 

 

 

(жовтий,зелений,блакитний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазерний  гравер  до  принтера  3D  XYZprintingdaVinci  1.0

 

 

 

 

PRO 3-в-1 WiFi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронний

методичний

посібник

"3D

 

print,

 

 

 

 

scaning&modeling" 16 уроків,License 1Y

 

 

 

 

 

 

 

Монтажний комплект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

 

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

3

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

 

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

4

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

 

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

5

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

 

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

6

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

 

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

7

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

30

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

8

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

9

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

10

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

11

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

12

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

13

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

14

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

15

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

16

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

ПК-моноблок

Impression

A2120

(21.5"

IPS

 

 

 

17

1920*1080/Celeron

J3355

2.0

GHz/4GB/64GB/500GB/Wi-

шт

1

 

Fi/BT/WIN10PRO

UKR/Microsoft

Office

ProPlus

2016

 

 

 

 

 

 

/Електронні підручники 5-11 класи

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Меблі:

1

Стіл конференційний 240*60*75

шт

6

2

Стіл конференційний 150*90*75

шт

2

3

Стіл 150*60*75

шт

1

4

Тумба з ящиками 44*50*75

шт

2

5

Тумба з ящиками 47*50*75

шт

4

6

Стіл комп'ютерний

шт

15

7

Стіл кутовий 150*155*75

шт

1

8

Стілець

шт

45

9

Розсувні двері скло

шт

4

10

Розсувні двері ДСП

шт

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

6. Фінансово-господарська діяльність Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму 2018-2019 н.р.

 

6.1. Обсяги фінансових надходжень із розбивкою на джерела, за 2018-2019 роки, тисяч гривень

 

 

Джерела надходження

 

2018

 

2019

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету - форма 2

 

16119

 

18349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих

 

16119

 

18349

 

 

кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші кошти місцевих бюджетів

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету - форма 4-

 

579

 

668

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

0

 

0

 

 

1.  Плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами

 

579

 

668

 

 

згідно з функціональними повноваженнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

0

 

0

 

 

Державне   замовлення   за   професіями   загальнодержавного

 

579

 

668

 

 

значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка   робітничих   кадрів   за   замовленням   центрів

 

0

 

0

 

 

зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кошти, що отримують бюджетні установи від господарської

 

0

 

0

 

 

та/або виробничої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

0

 

0

 

 

Надходження від виробничої діяльності закладу

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі: надходження від виробничої діяльності навчально

 

0

 

0

 

 

-практичних центрів (НПЦ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти від виробничого навчання на виробництві та виробничої

 

0

 

0

 

 

практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Плата за оренду майна бюджетних установ

 

19

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Кошти,  що  отримують  бюджетні  установи  від  реалізації

 

0

 

0

 

 

майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ - форма

 

46

 

26

 

 

4-2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

0

 

0

 

 

Гранти та дарунки отримані бюджетними установами

 

46

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти,  що  отримані  бюджетними  установами  на  виконання

 

0

 

0

 

 

окремих доручень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження - форма 4-3:

 

400

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Кошти на створення навчально -практичних центрів (НПЦ) за

 

0

 

0

 

 

бюджетні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти на створення навчально -практичних центрів (НПЦ) за

 

0

 

0

 

 

кошти роботодавців, інших соціальних партнерів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

6.2 Обсяг використання коштів із розбивкою на напрями використання, за 2018-2019 роки, тисяч гривень

КЕКВ

 

 

 

 

2018

 

2019

 

 

 

 

 

Заг.фонд

Спец.фонд

Заг.фонд

Спец.фонд

 

 

 

 

 

 

Кошторис, всього

 

 

 

16119

1135

18349

1226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

 

 

 

8625

481

9780

493

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

 

1812

98

2054

99

 

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти  та  перев'язувальні

0

1

0

0

матеріали КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети,  матеріали,  обладнання

206

86

400

72

та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0

53

270

53

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

0

11

5

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

2123

0

2196

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата  комунальних

послуг

та

1240

5

1365

0

енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2281

Дослідження  і  розробки,  окремі

0

0

0

0

заходи розвитку по реалізації державних

 

 

 

 

(регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі

заходи

по

реалізації

0

0

0

0

державних  (регіональних)  програм,  не

 

 

 

 

віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710

Виплата пенсій і допомоги

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720

Стипендії

 

 

 

 

2119

0

2172

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2730

Інші виплати населенню

 

 

94

0

106

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

 

0

0

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

Капітальні видатки

 

 

 

0

400

0

483

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів

0

400

0

483

довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3120

Капітальне

будівництво

0

0

0

0

(придбання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3130

Капітальний ремонт

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

3140

Реконструкція та реставрація

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3150

Створення

державних

запасів

і

0

0

0

0

резервів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3160 Придбання землі та нематеріальних

0

0

0

0

активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3200

Капітальні трансферти

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

Бухгалтерська служба РІПТ відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

 

в   Україні», наказів Державного казначейства України дотримувалася єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності, кошторису доходів і видатків на 2018 рік та змін до нього.

 

 

34

 

7.Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту

 

Студенти закладу є активними учасниками міських та технікумських спортивних змагань, олімпіад, турнірів, зустрічей, конкурсів.

 

9 вересня 2018 року, до Дня фізичної культури та спорту, в спортзалі Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, був проведений турнір з настільного тенісу. За підсумками групових змагань перемогу здобула група 42М. Срібним призером стала група 31К, а бронза дісталась групі 32М.

 

20 вересня 2018 року - перемога збірної РІПТ у спортивно-масових змаганнях «Ми любимо спорт!» приурочених до Дня фізичної культури та спорту.

 

26 вересня 2018 року в приміщенні Ржищівського Будинку культури відбувся шаховий турнір, метою якого було вшанування пам’яті волонтера,-Данелії Ніни Володимирівни та популяризація шахів серед студентської молоді, підвищення спортивної майстерності. Змагання проводилися згідно правил ФІДЕ по круговій системі між командами навчальних закладів нашого міста. Почергово здолавши всіх суперників, не програвши жодної партії, довівши свій високий інтелектуальний рівень, переможцями турніру стали шахісти РІПТ.

 

14 жовтня 2018 року в приміщенні Кагарлицької ЗОШ №3 відбувся турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, присвячений пам’яті І.П.Коваленка. Студент РІПТ Дорошенко Ігор виборов ІІ місце в престижній супер-важкій категорії.

 

18 жовтня 2018 року на території нашого технікуму відбувся Фінальний етап змагань з настільного тенісу та шахів. В форматі проведення Спортивних ігор України серед студентів коледжів та технікумів. Протягом цілого дня на тенісних столах та шахових дошках точилась запекла та напружена боротьба. Нагородження спортсменів відбулось під керівництвом головного спеціаліста Комітету з фізичного виховання та спорту Биковської І.Б. Спортсмени нашого технікуму в настільному тенісі стали срібними призерами, а в шаховому турнірі отримали перемогу, за що і отримали золоті медалі.

 

20 лютого на базі ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» відбувся традиційний шаховий турнір, присвячений загиблим воїнам-землякам А. Мулявці, Б. Бондарю, Ю. Гладченку та В. Путаненку. До участі в змаганнях були запрошені учнівська та студентська молодь навчальних закладів Ржищівської об’єднаної територіальної громади та м. Богуслава. В індивідуальній першості наш заклад представляв студент групи 42К, Міщенко Ігор. Впевнено обігравши своїх суперників по підгрупі Ігор потрапив до фіналу. В результату напруженої фінальної боротьби, допустивши незначну помилку, підсумкова срібна нагорода дісталась нашому спортсмену.

 

24 лютого 2019 року в приміщенні боксерського залу Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму відбулися поєдинки з нагоди 18-

 

35

 

річчя Боксерського клубу "Ржищів". За цей час клуб став лідером регіону за кількістю здобутих нагород, медалей, титулів. В змаганнях брали участь боксерські клуби м.Узин, м.Біла Церква та м.Володарка. Наші студенти: Тищенко Андрій - 41М, Костюкевич Андрій - 21М, здобули переконливі перемоги у своїх вагових категоріях та отримали "золото".

 

Дорошенко Ігор отримав бронзову нагороду Відкритого чемпіонату Київської області з вільної боротьби серед юніорів у ваговій категорії 125 кг. Що відбувся 07 березня 2109 року в м. Біла Церква.

 

27 березня 2019 року в міському ФОК відбулися поєдинки з волейболу, серед навчальних закладів міста Ржищів. У фіналі змагалась команда Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму та команда ДНЗ "Ржищівський професійний ліцей". Хлопці показали високу майстерність та хороші навики. За результатами гри маємо наступні результати: 1 місце - команда Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

3 квітня юнацька збірна Ржищівського індустріального-педагогічного технікуму виборола перемогу у змаганнях з футзалу серед команд вищих навчальних закладів міста Ржищів.

 

31 травня 2019 року -в останній день весни студенти всіх трьох відділень Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму долучились до Всеукраїнського легкоатлетичного забігу серед студентів на дистанцію 1 миля (1610 м).

 

 1. 8.  Створення належних умов праці

 

Під особливою увагою директора технікуму постійно перебувають не лише питання поліпшення умов праці співробітників, навчання та проживання здобувачів, а й безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму.

 

Зусилля працівників господарського підрозділу в 2018-2019 н.р. були спрямовані на подальше удосконалення матеріально-технічної бази з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту здобувачів і співробітників. Підрозділом здійснюється експлуатація та своєчасний ремонт інженерних мереж та енергетичного обладнання. Вчасно отримано акти готовності до опалювального сезону. Навчальний корпус та гуртожиток безперебійно забезпечуються електроенергією, теплоносієм, водою та газом, постійно здійснюється контроль за їх раціональним використанням.

 

Службою охорони праці, безпеки життєдіяльності проводилася робота щодо дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та забезпечення необхідних умов праці і профілактики профзахворювань, проводяться періодичні медичні огляди працівників, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, електробезпеки, охорони праці.

 

36

 

7.Громадська робота працівників та студентів Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум приймає активну участь в житті міста Ржищів та ОТГ. На постійній основі студентство організовується до участі в екологічних десантах по підготовці міських пляжів та зон відпочинку мешканців міста, жителів ОТГ та гостей Наддніпрянщини.

 

На прохання міської адміністрації виготовлялися реквізит та декорації для проведення урочистостей свят зимового циклу. Було виготовлено:

-         Орелі;

-         Будиночок Діда Мороза;

-         Огорожу міської новорічної ялинки і т.д.

 

Працівники та студенти технікум активно співпрацюють з волонтерськими організаціями міста, зокрема з найближчою територіально - «Ржищівський відокремлений підрозділ ГО спілка СУВІ АТО». Протягом 5 років збройного конфлікту на сході України надається матеріальні (збір коштів) та фізична допомога Збройним Силам України, а саме:

 

-   доброчинний збір коштів;

-   заплітання маскувальних сіток в залежності від пори року;

 

-    збирання речей та заготівля домашньої консервації для відправки в зону АТО-ООС;

 

-      надання ремісничої допомоги в облаштуванні волонтерського пункту (виготовлення віконних блоків, відбудова допоміжних та складських приміщень);

 

-   виготовлення «пічок-буржуйок» для бліндажів;

-   комплектація і завантаження волонтерських вантажів до зони бойових дій.

 

Студенти Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму спеціальності «Професійна освіта. Зварювання» спеціалізації «Майстер виробничого навчання; технолог зварювального виробництва» в 2015-2016 н. рр. проходили технологічну практику в навчально-тренувальному таборі полку «Азов» на базі заводу АТЕК. Під час технологічної практики студенти проводили ремонт та модернізацію бронетехніки, споруджували тренувально-спортивний комплекс, облагороджували територію. Брали участь у виготовленні експериментальних зразків бронетехніки (танк «Азовець»). За добросовісну роботу були нагороджені грамотами та подяками полку «Азов», а також Ржищівський індустріально-педагогічний технікум отримав почесний прапор полку спецпризначення МВД «АЗОВ».

 

Працівники та студенти Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму щорічно до дня Пам’яті, примирення та скорботи (День Перемоги

 

– 9 травня) та річниці форсування річки Дніпро при визволенні міста Києва долучаються до благоустрою та ремонту (опорна стіна) території меморіалу Букринський плацдарм.

 

 

 

37

 

На    прохання    Ржищівського   міського    відділу     освіти      майстри

 

виробничого навчання та студентиРжищівського індустріально-педагогічного технікуму спеціальності «Професійна освіта. Будівницво» спеціалізації «майстер виробничого навчання; технік-будівельник» під час проходження технологічної практики в 2017 – 2018 навчальному році надали допомогу в ремонті столярної майстерні в школі № 1 міста Ржищів.

 

Було виконано великий об’єм робіт по ремонту та облаштування даного приміщення, а саме:

-         настилання нової дерев’яної н підлоги – 70 м2;

-         ремонт, обштукатурювання, побілка та пофарбування стін майстерні – 30 м2;

-         пофарбовано підлогу приміщення столярної майстерні в два шари;

 

-         в підсобному приміщені столярної майстерні відремонтовано та побілено стіни, влаштовано бетонну стяжку на підлозі – 28 м2;

 

-         облаштовано нову бетонну стяжку вимощення – 15 м2.

 

Приміщення столярної майстерні повністю відремонтовано та підготовлено до навчання.

 

В     тій же школі № 1 міста Ржищів під час практик студентами та майстрами виробничого навчання відділення Професійна освіта та було відремонтовано зовнішні стіни фасаду приміщення спортивного залу – 240 м2:

 

-         підштукатурено, пофарбовано водоемульсійною фарбою фасад спортивного залу в два шари;

-         відремонтовані укоси вікон, встановленні водовідливи на вікнах.

 

Студенти під керівництвом майстрів виробничого навчання надали допомогу в ремонті сходів пожежного виходу школи № 1.

Було відремонтовано сходи пожежного виходу – 52 м2:

-         зачищення від іржі;

-         часткова підварка сходів, заміна металевих елементів;

-         погрунтування та пофарбування сходів в два шари.

 

Міським відділом освіти та керівництвом школи № 1 міста Ржищів було відмічено майстрів виробничого навчання та студентів Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму за якісно виконанні роботи по ремонту фасаду школи.

 

В         вересні 2018 року працівники Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму долучилися до акції «Чистий Леглич» та надали посильну допомогу при розчищенні берегів та русла притоки річки Дніпра – Леглич.

 

Технікум є місцем постійного розташування боксерського клубу «Ржищів», який є неодноразовим призером і чемпіоном змагань навіть міжнародного рівня. Протягом останніх років збірні команди студентів технікуму є призерами міських, районних та обласних спортивних спартакіад серед юнацтва.

 

 

 

 

38

 

 

Висновки

 

Сучасний навчальний заклад це механізм, який складається з підрозділів, що взаємопов’язані між собою. Успішна робота цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовані ці зв'язки, на скільки синхронно і гармонійно працює кожна його складова. Робота освітнього закладу має ту специфіку, що вихідним продуктом його діяльності є сформована особистість, фахівець, який повинен бути спроможним самостійно адаптуватись до сучасних умов і вимог відповідної сфери діяльності.

 

Пріоритетом у діяльності Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму є розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на новітні технології процесу навчання.

 

Ржищівський          ІПТ   і   надалі           буде   продовжувати   роботу  над

 

збільшенням фондів бібліотеки технікуму спеціальною літературою, постійно поновлювати фонд новітніми підручниками та посібниками, залучаючи електронні носії, збільшуючи кількість друкованих конспектів, лекцій, методичних посібників для подальшого використання в процесі

 

самостійного

навчання

студентів.

Слід  продовжувати  роботу  щодо

організації

і

проведення

підвищення  кваліфікації  викладачів.  З  метою

посилення

практичної  підготовки,

впроваджуватитренінгифахових

дисциплін.

 

 

 

 

Перспективи розвитку відділень:

 

-         відділення «Професійна освіта» планує створити навчально-виробничі центри «Деревообробка : столярні вироби, художня обробка деревини» та «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах»;

 

-         дослідивши ринок затребуваності IT-спеціальностей відділення «Інженерія

 

програмного забезпечення» вирішило ліцензувати додатково спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

 

-         після прийняття Закону про фахову передвищу освіту, відділення Облік і оподаткування» планує готувати фахового молодшого бакалавра по спеціальностях «Облік і оподаткування» та в майбутньому ліцензувати спеціальність «Менеджмент».

 

Ми впевнені у необхідності створення автоматизованої системи управління нашим навчальним закладом. Це теж є основним завданням на наступні п’ять років.

 

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум працює над вдосконаленням та розширенням матеріально-технічої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців.

 

 

 

 

Диретор технікум                                                                                                   А. Перегонцев

 

39


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20