Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-пеадгогічний технікум

 

 

 

 

 

 

Погоджено

Затверджую

Педагогічною радою РІПТ

Директор РІПТ

Протокол №1

 

___________А.Ю. Перегонцев

30 серпня 2016 року

 

 

 

 

 

 

«_____»____________2016р.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про атестацію навчальних кабінетів та лабораторій

 

Ржищівського індустріально-пеадгогічного технікуму

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

м. Ржищів

 

2016

 

 

 1. 1.  Загальні положення
 2. Атестація навчальних кабінетів (лабораторій) проводиться з метою реалізації вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», з метою забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти, підвищення рівня організації і ефективності освітнього процесу, створення, згідно з діючими навчальними планами і програмами, оптимальних матеріально-технічних, естетичних умов педагогічної праці, виявлення та поширення елементів перспективного педагогічного досвіду.

 

 1. Щороку директор технікуму видає накази:

 

-    про проведення атестації навчальних кабінетів та лабораторій, в якому затверджуються графік проведення атестації та склад атестаційної комісії;

 

-   про результати проведеної атестації навчальних кабінетів та лабораторій.

2.Повноваження атестаційної комісії з атестації навчальних кабінетів

 

(лабораторій)

 

Атестаційна комісія повноважна:

 

*     здійснювати огляд та ретельний аналіз наявного в кабінеті (лабораторії) матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення;

 

*     порівнювати наявну в кабінеті (лабораторії) матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення з Типовими вимогами до забезпечення та обладнання відповідних кабінетів (лабораторій) (якщо такі передбачені МОН України), з ліцензійними вимогами до спеціальностей;

 

*     аналізувати відповідність НМКД до навчальних планів, методичних рекомендацій до організації та проведення навчальних занять, організації самостійної роботи студентів тощо;

 

*     оглядати ТЗН, обладнання, меблі щодо їх справності та ефективного використання;

 

*     здійснювати аналіз документації кабінету;

 

*     оцінювати роботу завідувача, лаборанта/секретаря кабінету (лабораторії); атестувати кабінет (лабораторію) у відповідності до зазначених критеріїв у П.3 даного Положення;

 

*     здійснювати аналіз динаміки змін у роботі кабінету (лабораторії) у порівнянні з результатами попередньої атестації; вкладу кожного викладача кабінету в його наповнення;

 

*     надавати рекомендації щодо подальшої роботи кабінету (лабораторії), виправлення недоліків, виявлених в процесі атестації;

 

*     кожен член атестаційної комісії може висловлювати особливу думку щодо певних аспектів роботи кабінету (лабораторії) або його (її) працівників, яка може бути занесена в атестаційний лист кабінету (лабораторії).

 

 

3. Критерії оцінки атестації         навчальних кабінетів та лабораторій

 

 1. Наявність «Паспорта навчального кабінету (лабораторії)» та переліку необхідного матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення кабінету (лабораторії) (НМКД, ТЗН, обладнання, приладів, матеріалів тощо).

 

 1. Наявність «Перспективного плану розвитку кабінету (лабораторії)».

 

 1. Наявність нормативно-правових документів, пов’язаних з роботою кабінету (лабораторії).

 

 1. Наявність систематизованих НМКД, які містить:
 • Ø   діючі навчальні та робочі навчальні програми,
 • Ø   лекції,
 • Ø   методичні рекомендації до семінарських, практичних та лабораторних робіт (згідно з навчальними планами),
 • Ø   інструкції для проведення лабораторних та практичних робіт,
 • Ø   матеріали для контролю знань студентів,
 • Ø   роздавальний матеріал,
 • Ø   дидактичні матеріали для використання ТЗН (тести, презентації, відео-та аудіо матеріали тощо).

 

 1. Наявність прикладних комп’ютерних програм у відповідності до спеціалізації кабінету (лабораторії).

 

 1. Наявність раціонально впорядкованої літератури:

 

-       методичної;

 

-       навчальної;

 

-       довідкової;

 

-       художньої.

 

 

7.Наявність матеріалів вивчення перспективного педагогічного досвіду, методичних розробок тощо.

 

8.Естетичний вигляд кабінету, зручність і доцільність розміщення меблів і обладнання.

 

9.Організація робочого місця викладача.

 

10.Забезпечення дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

11.Стан збереження меблів та робочих місць студентів.

12.Забезпечення ТЗН, спеціальним обладнанням, приладами.

 

13.Наявність «Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності» в спеціалізованих кабінетах (лабораторіях) згідно з чинним законодавством.

14.Наявність планової документації та облікових журналів лаборанта/секретаря навчального кабінету (лабораторії).

 1. АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Навчальний кабінет

 

(лабораторія)__________________________________________

 

Прізвище, ім'я, по батькові зав. кабінетом_________________________________

Рік та результати попередньої атестації___________________________________

Таблиця оцінювання результатів атестації кабінету/лабораторії

 

№п/п

 

 

Критерії оцінки

 

 

+/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Наявність «Паспорта навчального кабінету (лабораторії)» та переліку

необхідного матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення

кабінету (лабораторії) (НМКД, ТЗН, обладнання, приладів, матеріалів тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Наявність «Перспективного плану розвитку кабінету (лабораторії)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Наявність нормативно-правових документів, пов’язаних з роботою кабінету

 

 

 

 

 

 

(лабораторії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Наявність систематизованих НМКД, які містять:

 

 

 

 

 

 

Ø

діючі навчальні та робочі навчальні програми,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø лекції,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø методичні рекомендації до семінарських, практичних та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторних робіт (згідно з навчальними планами),

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø інструкції для проведення лабораторних та практичних робіт,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø матеріали для контролю знань студентів,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø роздавальний матеріал,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø дидактичні матеріали для використання ТЗН (тести, презентації,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відео- та аудіо матеріали тощо)

 

 

 

 

5

 

 

Наявність прикладних комп’ютерних програм (у відповідності до

 

 

 

 

 

 

спеціалізації кабінету (лабораторії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Наявність раціонально впорядкованої літератури:

 

 

 

 

 

-

методичної;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

навчальної;

 

 

 

 

 

 

 

-

довідкової;

 

 

 

 

 

 

 

-

художньої

 

 

 

 

7

 

 

Наявність матеріалів вивчення перспективного педагогічного досвіду,

 

 

 

 

 

 

методичних розробок тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Естетичний вигляд кабінету, (лабораторії) зручність і доцільність

 

 

 

 

 

 

розміщення меблів і обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Організація робочого місця викладача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Забезпечення дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Наявність «Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки

 

 

 

 

 

 

життєдіяльності» в спеціалізованих кабінетах (лабораторіях) згідно з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чинним законодавством

 

 

 

 

12

 

 

Наявність планової документації та облікових журналів лаборанта/секретаря

 

 

 

 

 

 

навчального кабінету (лабораторії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Динаміка змін у роботі кабінету/лабораторії у порівнянні з результатами

 

 

 

 

 

 

попередньої атестації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка рівня (загальний бал): _______________

 

Результат атестації:____________________________________________________________

 

(кабінет атестований/неатестований)

 

Рекомендації:

 

_________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії

 

Заступник голови атестаційної комісії Члени комісії:


 

 

 

 

___________________________

(підпис)

 

_________________________

(підпис)

 

________________________

(підпис)

 

________________________

(підпис)


 

 

 

П.І.Б

 

 

П.І.Б

 

 

П.І.Б П.І.Б

 

 

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20