Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

І. Загальні положення

 1.1. Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету (далі Положення) розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі:

- Закону України про «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ від 17 січня 2002 р. (зі змінами);

– «Про  вищу  освіту» - Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII

- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р.;

- Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (зі змінами); інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України

1.2. Положення регулює питання переведення  студентів, що здобувають освіту за  освітньо-кваліфікаційними   рівнями  „молодший спеціаліст”,  денної та заочної форм навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних або  юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення.

 

ІІ. Порядок переведення студентів

2.1. Переведення студентів, що навчаються   за рахунок коштів фізичних або  юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення здійснюється  наказом директора технікуму.  

Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі, як правило, під час літніх або зимових канікул.

2.2.         Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися на вакантні місця державного замовлення, більше ніж бюджетних місць, переведення здійснюється за наступними пріоритетами.

2.2.1. Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента та Урядовими рішеннями:

-   діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

-       інваліди;

-      діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- особи, яким відповідно до закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право тощо.

2.2.2. Студенти, які досягли високих успіхів у навчанні, за рейтингом успішності.

За умови однакового рівня успішності враховується соціальний статус студентів (напівсироти, діти з багатодітних сімей тощо), матеріальний стан,  участь у науковій роботі та в громадському житті відділення , технікуму.

2.2.3. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного замовлення мають студенти, які вступили до інших вищих навчальних закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до Ржищівського індустріально-педагогічного технікму.

 2.2.4.У разі відсутності студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням можуть претендувати також особи, які поновлюються у складі студентів. При цьому пріоритетним правом на поновлення на навчання на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, користуються особи, які раніше навчалися за кошти державного бюджету і були відраховані за підставами, не пов’язаними з академічною неуспішністю, невиконанням навчального плану чи порушенням правил внутрішнього розпорядку технікуму.

2.4. Студент, який бажає перевестись на вакантне місце державного замовлення, подає заяву на ім’я директора з обґрунтуванням причини до якої, у разі потреби, додаються документи, які підтверджують його соціальний статус, матеріальний стан тощо.

2.5. Заяви студентів з пакетом необхідних документів реєструються у відповідному журналі технікуму; розглядаються  на засіданні педагогічної ради технікму з обов’язковим погодженням з профспілковим бюро і студентською радою  технікуму.

2.6. Заяви студентів з візою заступника з навчальної роботи про наявність вакантних бюджетних місць на відповідний напрям підготовки (спеціальність) та зазначенням середнього балу успішності, разом з  витягом із протоколу педагогічної ради технікуму подаються директору Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму для погодження (з обов’язковою процедурою реєстрації у загальному відділі технікуму).

2.7. Після позитивного рішення директора щодо переведення студента на вакантне місце державного замовлення видається відповідний наказ.

 2.8. Заяви розглядаються протягом двох тижнів.

2.9. Особам, які переведені на навчання за державним замовленням, призначається і виплачується стипендія за результатами попереднього семестрового контролю з наступного місяця, що настає за датою відповідного наказу директора  про переведення (зарахування) студента.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Головний бухгалтер                                                               Г.І.Шевчук

 

Голова профспілкового комітету РІПТ                                 Н.С.Кнуренко

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20