Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

 

Ржищівський

індустріально – педагогічний технікум

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про поселення у студентський гуртожиток Ржищівського

індустріально-педагогічного технікуму

 

  

 

 

 

м.Ржищів

2014

Загальні положення

 

1.      Це     положення     регламентує     функціонування     гуртожитків Ржищівського   індустріально-педагогічного   технікуму,   визначає порядок    надання    житлової    площі    в    гуртожитках,    умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі - Положення).

Це Положення розроблене у відповідності до Закону України „Про вищу освіту", Статуту технікуму та на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2007 року № 1004 „Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу".

2.  Студентські гуртожитки технікуму призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, студентів заочної форми начання тощо (далі — Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування,  за умови  відсутності  в них іншого місця проживання.

3.     Вільні     кімнати    в     гуртожитках    можуть     використовуватися керівництвом вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського      самоврядування     та     первинною     профспілковою організацією студентів для створення готелю.

4.  Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням  адміністрації  гуртожитку  і   за  погодженням  з   органами студентського      самоврядування      та     первинною      профспілковою організацією студентів.

5.  У гуртожитки можуть бути поселені іногородні .Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні

абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

6.   Поселення   Студентів  до  студентських  гуртожитків  здійснюється рішенням керівника вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією   студентів.   При   поселенні  укладається  угода   (договір-зобов'язання) на проживання.

7. Студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву технікуму. Відповідальним за  організацію поселення студентів у гуртожиток є

заступник директора з виховної роботи, завідувач гуртожитку, завідувачі навчальних відділень.

8.  Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів вищого навчального закладу,  а також інших організацій забороняється.

9. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату   додаткові   послуги,   перелік   яких   визначений   відповідними законодавчими та нормативними актами.

10.    У   гуртожитку   повинні   забезпечуватись   необхідні   умови   для проживання,   самостійної   навчальної   роботи,   відпочинку,   фізичної культури,     виховної     роботи.     Приміщення     санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

11.  Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього   розпорядку,   що   розробляються   на   підставі   цього Положення і затверджуються директором технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.    

12.Права і обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором технікуму.

.                             Надання житлового місця в гуртожитках

13. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов'язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

14.Розподіл місць проживання у гуртожитках між відділеннями здійснюється рішенням керівництва технікуму із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

15. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються заступником директора з виховної роботи і затверджуються директором за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

16.На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор чи за його дорученням заступник з напрямку роботи укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку.

17. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) квитанцію про оплату за проживання в гуртожитку.

18.Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни(за необхідності).

19.Студент  повинен  бути  ознайомлений  під  підпис  з  Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

 

Користування гуртожитками. Умови проживання

 

20. Вхід до гуртожитку дозволяється для Студентів цього гуртожитку до 2200 вільно.

 

 

21. Відвідувачі мають право заходити в гуртожиток з 15.00 до 21.00. У вихідні та свята з 12.00 до 21.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

22. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

23.  Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом вищого навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватись до 22  .

З 22:00 і до 7:00 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша.

24.   З числа Студентів, які проживають у гуртожитку, обирається староста.

25.  Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із  самообслуговування  (підтримання  порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

26.   Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

-        користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

-        клопотати про своєчасний ремонт або заміну обладнання, меблів, постільної  білизни(за  необхідності),   а  також  усунення  недоліків  у забезпеченні побутових умов;     

-        обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

-         через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь   у   вирішенні   питань,   пов'язаних   з   поліпшенням   житлово-побутових  умов,   організації  культурно-виховної роботи  і  дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

-          звертатись  із   скаргами  на роботу  працівників  гуртожитку   і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський    гуртожиток    і    нормам    обладнання    та    утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

27.   Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

-        знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

—        своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

-          підтримувати  чистоту  і  порядок у  своїх  кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

-         дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

-        забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку., а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

-        своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічногочного

обладнання і меблів;                         

-         про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача    гуртожитку    та    органи    студентського    самоврядування гуртожитку;  

-          відшкодовувати   заподіяні   матеріальні   збитки   відповідно   до законодавства;          

-        дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

-        реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;

-        попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні

гуртожитку на тривалий час (більше 3 діб);

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в триденний термін;

- особисті речі, не потрібні для щоденного користування, здавати                      до   камери схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;

-        при залишенні кімнати необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому вахтеру.

28. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

-        переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;

-        переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до   іншого   або   виносити  їх  з   гуртожитку  без   дозволу  завідувача гуртожитку;

-         проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

-        користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах(як  виключення,   під  наглядом завідуючого  гуртожитку  чи коменданта);       

-         проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу керівництва університету;

- залишати сторонніх осіб після 22°° і на ночівлю без письмового дозволу;                    

-          палити,  вживати та зберігати спиртні  напої,  наркотичні  або токсичні речовини,  перебувати в гуртожитку в  стані  алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

-        порушувати тишу з 22 ° до 07

 -         створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру    на     гучність,     що перевищує звукоізоляційність кімнати;

-        тримати в гуртожитку тварин;

-      прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;

—    наклеювати   або   прибивати   на   стіни   шафи   оголошення,

/ розклади, фотографії, і таке інше;

29. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені:

- оголошенням подяки;

- нагородженням пам'ятним подарунком .

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

- попередження;

- розірвання угоди на проживання;

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

- відрахування з навчального закладу.                            .       ,

30.   Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом вищого навчального       закладу      за      поданням      органів      студентського самоврядування  ,  первинної профспілкової організації студентів  та вихователів гуртожитків.

 

Виселення із студентських гуртожитків

 

31.  Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом   трьох   діб   з   дня   оголошення   результатів   випробувань; абітурієнти,   які   подали   апеляцію,   -   у   триденний   термін   після;

підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в триденний термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

32. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

 

Плата за житло та послуги

 

33.   Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

34.  Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється     керівництвом     вищого     навчального     закладу     і розраховується    відповідно    до    законодавства,    тарифів,    порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.       

35. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.

36.  Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за три місяці уперед.                

37. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

 

 

 

Обов'язки керівництва технікуму

та адміністрації гуртожитку

 

38.   Керівництво технікуму несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку  і   правил   проживання,   організацію   побуту   Студентів,  які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої.

39.  Керівництво вищого навчального закладу та адміністрація гуртожитку зобов'язується дотримуватись Положення про студентський гуртожиток технікуму, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.        

40.  Керівництво вищого навчального закладу та адміністрація гуртожитку    здійснюють    безпосереднє    керівництво    господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та добуту    Студентів    з    додержанням    санітарних,    екологічних    та протипожежних норм.          

41.  Керівництво вищого навчального закладу та адміністрація гуртожитку зобов'язані:

-         забезпечити   виконання   Правил   внутрішнього   розпорядку   в

гуртожитку;        

-         утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно встановлених санітарних норм та правил;             

- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

-    проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил(за необхідністю);

-   забезпечувати    Студентів,    які    проживають    у    гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

-        здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;

-           своєчасно   організовувати   проведення   ремонту   гуртожитку, інвентарю,   обладнання,   утримувати   в   належному   стані   закріплену територію та зелені насадження;      

-         здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку,    своєчасно   приймати   заходи   з   реалізації   пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

-         надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної  роботи,   самостійного   навчання,   культурних   і   спортивних заходів;

-         укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;                

-         сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні   питань   побуту  і   відпочинку   Студентів,  які  проживають у гуртожитку;            

-         інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

-         забезпечувати необхідне освітлення  і  тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

-          забезпечувати   своєчасне   фінансування   витрат   на   утримання гуртожитків.

42. Керівництво технікуму спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

43. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

44.  Керівництво вищого навчального закладу спільно з органами студентського      самоврядування     та     первинною      профспілковою організацією    студентів    може    створювати    будівельні    загони   для проведення робіт на території гуртожитку вищого навчального закладу.

45.  Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання,    інженерного    обладнання    і    елементів   зовнішнього благоустрою  від передчасного  зносу,  а також з  усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

По закінченню начального закладу студенти повинні забезпечити поточний ремонт своєї кімнати.

46.  При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо   виконати   без   відселення,   Студентам   на   час   ремонту керівництвом вищого навчального закладу надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

 

  

Дане Положення розглянуте та затверджене Педагогічною радою технікуму та узгоджене з органами студентського самоврядування і профспілковою організацією.

         Додаток 1

 
 

Директору Ржищівського ІПТ

________________________________

Студента(ки)  ____ гр..____

______________________________

Прізвище, імя  та по-батькові (повністю)

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу поселити мене в гуртожиток №__________________

Зобов'язуюсь виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Технікуму, перепускного режиму гуртожитку, забезпечувати належний санітарний стан, зберігати внутрішній ремонт кімнати та майно.

Постійно прописаний за адресою:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Телефони батьків:

__________________________________________________________________

Мобільний телефон:_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата_________                                Особистий підпис__________

 

Додаток 2

Акт

встановлення мешканцем гуртожитку додаткового електричного обладнання і пристроїв електроспоживання, часткове відшкодування

За використання яких здійснюється додатково

М.Ржищів                                    «___»___________________20__року

Мешканцем гуртожитку додатково встановлено та підлягає частковому щомісячному відшкодуванню(оплаті):

 

п/п

Назва електричного обладнання і пристроїв електроспоживання

Кількість

 (шт.)

Вартість на місяць в грн..,з розрахунку 1кВт_____

1

Телевізор

 

 

2

Магнітофон

 

 

3

Чайник

 

 

4

Відеомагнітофон

 

 

5

DVD - програвач

 

 

6

Холодильник

 

 

7

НВЧ піч

 

 

8

Пилосос

 

 

9

Пральна машина

 

 

10

Комп’ютер

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач    гуртожитком_______________Мешканець _______________(_____________)        

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20