I. Галузь знань 01 «Освіта»(за профілем)

(денна та заочна форми навчання)

Спеціальність 015

  •  Професійна освіта. Будівництво та експлуатація будівель і споруд.

  • Кваліфікація – майстер виробничого навчання, технік – будівельник з отриманням додаткового освітньо – кваліфікаційного рівня.

«Кваліфікований робітник» за наступними професіями:

- штукатур;

- столяр будівельний; тесляр;

- муляр.

 

 

 

 

Термін навчання

 

На основі базової загальної середньої освіти (9кл.) – 3 роки 10 місяців

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) – 2 роки 10 місяців

 

На основі освітньо – кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник», (ПТУ, ДПТНЗ) – 1 рік 10 місяців

 

Випускники технікуму за даною спеціальністю можуть продовжити навчання у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди  та Міжрегіональній академії управління персоналом.

 

                                                                 

Спеціальність 015

Професійна освіта. Зварювальне виробництво.

  • Кваліфікація - майстер виробничого навчання; технолог зварювального виробництва з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня

  • «Кваліфікований робітник» за професією:

- електрозварник

                                               

       

 

Термін навчання

На основі базової загальної середньої освіти (9кл.) – 3 роки 10 місяців

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) – 2 роки 10 місяців

На основі освітньо – кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник», (ПТУ, ДПТНЗ) – 1 рік 10 місяців

Випускники технікуму за даною спеціальністю можуть продовжити навчання у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди  та Міжрегіональній академії управління персоналом.

 

     Загальна інформація про відділення

 

         Відділення професійної освіти – базовий структурний підрозділ Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з фахових навчальних дисциплін.

         Головна мета діяльності відділення - підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, з потребами підготовки конкурентоспроможних фахівців для України, з перспективними та календарними планами, які передбачають конкретні заходи щодо організаційної, навчально-методичної, виховної і науково-дослідницької роботи, зв'язок з практикою, удосконалення навчально-методичної бази, забезпечення системи контролю виконання рішень щодо організації навчально-виховного процесу, аналіз і оцінка результатів роботи. 

 

         Відділення професійної освіти здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня молодший спеціаліст за спеціальністю „Професійна освіта" за профілем підготовки на денній та заочній формах навчання.

 

          На відділенні працюють досвідчені педагоги. Вони згуртовано спрямовують зусилля на удосконалення методик викладання дисциплін, системи контролю знань, розробляють необхідні студентам методичні рекомендації та посібники. Викладацький персонал відділення наполегливо працює над підвищенням свого фахового рівня, вивчає i використовує досвід педагогічних колективів інших вищих навчальних закладів, бере участь у науково-дослідній роботі. Завдяки цілеспрямованій діяльності керівництва щодо кадрового забезпечення навчального процесу сформувався висококваліфікований склад педагогічних фахівців. 


     

 

Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Професійна освіта.
Joomla Templates by Wordpress themes free