II. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071«Облік і оподаткування»

(денна форма навчання)

– кваліфікація молодшого спеціаліста – бухгалтер.

(державне замовлення та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб)

Термін навчання

На основі базової загальної  середньої освіти – (9кл.) 2 роки 10 місяців

На основі повної загальної середньої освіти – (11кл.) 1 рік 10 місяців

На основі освітньо – кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (ПТУ, ДПТНЗ) – 1 рік 10 місяців

Випускники технікуму за даною спеціальністю можуть продовжити навчання у Міжрегіональній академії управління персоналом та інших вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання..

        

              Загальна інформація про відділення

 

         Відділення бухгалтерського обліку  – базовий структурний підрозділ Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з фахових навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з проблем обліку,аналізу

 

         Головна мета діяльності відділення - підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, з потребами підготовки конкурентоспроможних фахівців для України, з перспективними та календарними планами, які передбачають конкретні заходи щодо організаційної, навчально-методичної, виховної і науково-дослідницької роботи, зв'язок з практикою, удосконалення навчально-методичної бази, забезпечення системи контролю виконання рішень щодо організації навчально-виховного процесу, аналіз і оцінка результатів роботи. 

 

         Відділення бухгалтерського обліку  здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня молодший спеціаліст за спеціальністю „Бухгалтерський облік” на денній формі навчання.

 

         На відділенні працюють досвідчені педагоги. Вони згуртовано спрямовують зусилля на удосконалення методик викладання дисциплін, системи контролю знань, розробляють необхідні студентам методичні рекомендації та посібники. Викладацький персонал відділення наполегливо працює над підвищенням свого фахового рівня, вивчає i використовує досвід педагогічних колективів інших вищих навчальних закладів, бере участь у науково-дослідній роботі. Завдяки цілеспрямованій діяльності керівництва щодо кадрового забезпечення навчального процесу сформувався висококваліфікований склад педагогічних фахівців.

 

        

     

 

Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Бухгалтерський облік.
Joomla Templates by Wordpress themes free