Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю

071«Облік і оподаткування»

галузі знань 07«Управління і адміністрування»

Обсяг, кредитів ЕСТS120

Форма навчання  – денна

Термін навчання:       
2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.);
1 рік   10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11кл.).

Кваліфікація випускника – молодший спеціаліст із бухгалтерського обліку.

Анотація спеціальності.

Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і контролера.

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Спеціальність “Облік і оподаткування” – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Практичне навчання

Практичне навчання студентів забезпечено робочими навчальними програмами зі всіх видів практик. Ефективно забезпечити проведення практики у відповідності з програмою допомагають:

-   методичне забезпечення практики;

-   відповідність об’єктів практики і достатнє їх оснащення;

-   консультації керівників практики.

Студенти проходять практику згідно з укладеними договорами на державних та приватних підприємствах, установах, організаціях міста та області. Існуюча матеріальна база допомагає студентам отримати необхідні навички роботи, закріпити знання отримані під час вивчення дисциплін та здійснити контроль знань.

У результаті навчання молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної, творчої, професійної та соціальної діяльності, уміти самостійно добувати нові знання та втілювати їх на виробництві.

За час навчання студенти виконують курсові роботи з спецдисциплін .

Тематика курсових робіт будується на змісті вивчених дисциплін, на матеріалах навчальної практики студентів, на базі студентських навчально-дослідних робіт, а також інших розробок.

Державна атестація передбачає складання комплексного державного екзамену.

                                        Академічні права випускників

Випускник має право продовжувати навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спорідненими  напрямами.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

• Бухгалтер;
• Касир-експерт;
• Інспектор;
• Інспектор з інвентаризації;
• Інспектор-ревізор;
• Ревізор;
• Контролер;
• Економіст;
• Статист;
• Співробітник банку;
• Обліковий фахівець страхової компанії;
• Фахівець державних фондів соціального страхування;
• Фахівець пенсійного фонду;
• Фахівець державного казначейства;
• Фахівець органів місцевого самоврядування;
• Інспектор податкової служби.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Бухгалтерії установ різних форм власності;
• Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
• Банківські установи;
• Державне казначейство;
• Страхові компанії;
• Аудиторські компанії;
• Державна фінансова інспекція;
• Державний пенсійний фонд;
• Державне казначейство;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств.
                                        Дисципліни, які вивчаються

1. Цикл гуманітарної підготовки

 1. Основи філософських знань
 2. Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
 3. Правознавство
 4. Історія України
 5. Соціологія
 6. Українська мова  (за спрямуванням) професійним
 7. Культурологія
 8. Фізичне виховання

 2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 1. Політична економія
 2. Вища математика
 3. Інформатика і комп’ютерна техніка
 4. Економіка підприємства
 5. Фінанси підприємства
 6. Бухгалтерський облік
 7. Статистика
 8. Екологія
 9. Безпека життєдіяльності

3. Цикл професійної та практичної підготовки

 Фінансовий облік

 1. Економічний аналіз
 2. Інформаційні системи і технології вобліку
 3. Облік   і звітність у бюджетних установах
 4. Контроль і ревізія
 5. Податкова система
 6. Казначейська справа
 7. Фінанси
 8. Гроші та кредит
 9. Охорона праці

4. Цикл вибіркових дисциплін

 1. Менеджмент
 2. Маркетинг
 3. Основи нормування і оплати праці
 4. Бухгалтерська звітність підприємств
 5. Ціноутворення
 6. Статистика підприємств

23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20