Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

тендер - протокол1

ПРОТОКОЛ №1

засідання комітету з конкурсних торгів

м. Ржищів                                                                                                                11.01.2016р.

 

ПРИСУТНІ:

 

Голова комітету:                                             

Щока Володимир Іванович -заступник директора з АГР

Члени комітету:

Кравчук Неля Петрівна -заступник головного бухгалтера

 

Кнуренко Наталя Сергіївна -викладач

 

Шевчук Г.І-головний бухгалтер

 

Пасльон О.М. -лаборант

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Призначення секретаря та членів комітету з конкурсних торгів.

2. Затвердження функціональних обов’язків серед  членів комітету з конкурсних торгів.

 

СЛУХАЛИ: 1. Голову комітету з конкурсних торгів Щоку В.І., який проінформував членів комітету з конкурсних торгів, що відповідно до Положення про комітет із конкурсних торгів Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму ним прийнято рішення про призначення за їх згодою:

 - заступником голови комітету з конкурсних торгів залишити Шевчук Галину Іванівну.,головного бухгалтера технікуму;

секретарем комітету з конкурсних торгів призначити– Пасльон Ольгу Миколаївну, лаборант технікуму

 - членами комітету з конкурсних торгів призначити Кравчук Н.П заступника головного бухгалтера та залишити Кнуренко Н.С. – викладач технікуму.

      2. Голова комітету з конкурсних торгів Щока В.І., проінформував членів комітету про рішення щодо розподілу функцій відповідно до Положення про комітет з конкурсних торгів.

 

           Голова комітету з конкурсних торгів здійснює такі повноваження:

- організовує роботу комітету;

- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань комітету;

- пропонує порядок денний засідань комітету;

- веде засідання комітету;

- призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

- визначає функції кожного члена комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

           На заступника голови комітету з конкурсних торгів покладаються обов'язки:

- в разі відсутності голови комітету з конкурсних торгів виконує його обов’язки.

- забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

- забезпечує складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- приймає участь в обговорені питань, які розглядаються на засіданнях комітету та бере участь у голосуванні, стосовно питань які розглядаються на засіданнях.

 

          На секретаря комітету з конкурсних торгів покладено обов'язки:

- забезпечувати ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

- оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

- за дорученням голови комітету виконувати іншу організаційну роботу;  

- забезпечувати відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами;

- надавати особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою;

- здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

           На інших членів комітету з конкурсних торгів покладено такі обов'язки:

- стежити за дотриманням законодавства в сфері державних закупівель;

- брати участь у підготовці документації конкурсних торгів;

- приймати участь в обговорені питань, які розглядаються на засіданнях комітету та приймати участь у голосуванні, стосовно питань які розглядаються на засіданнях комітету.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований розподіл функціональних обов’язків членів комітету з конкурсних торгів.

 

 

 

 

Голова комітету                             __________                      В.І.Щока

 

Секретар комітету                         __________                      О.М.Пасльон

 

Заступник голови комітету          __________                      Г.І.Шевчук

 

Член комітету                                __________                      Н.П.Кравчук

 

Член комітету                                __________                      Н.С.Кнуренко

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20