Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Протокол № 2

Засідання педагогічної ради

Ржищівського індустріально педагогічного технікуму

від 17  жовтня 2014 року

 

Голова педагогічної ради: Перегонцев А.Ю.

Секретар педагогічної ради: Кісільова Т.О.

Присутні: 57  чоловік

 

Порядок денний

 1. Вибори секретаря педагогічної ради.
 2. Закон про вищу освіту та перспектива розвитку освіти в Україні (інформація директора технікуму Перегонцева А.Ю.).
 3. Адаптація студентів в новому навчальному році (Заступник директора з ВР Степанова Л.М., куратори груп, вихователі гуртожитку)
 4. Атестація педагогічних працівників 2014-2015н.р. (ознайомлення з наказами, графіками, дорожньою картою).(завметодкабінетом Кручинська Н.В.).

 

1. СЛУХАЛИ:

Кручинську Н.В. Про вибори секретаря педагогічної ради на 2014 – 2015н.р.

Степанова Л.М. заступник директора з ВР, порекомендувала обрати секретарем педагогічної ради Кісільову Т.О., викладача інформатики.

УХВАЛИЛИ:

 1. Секретарем педради на 2014-2015 н.р. обрати Кісільову Т.О.
 2. 2.  СЛУХАЛИ:

Перегонцева А.Ю., директора технікуму.

У виступі йшлося про Закон про вищу освіту та перспектива розвитку освіти в Україні, про те, що  вища освіта є складовою системи освіти України, що регулюється законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту». Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку студентів і є важливою ланкою в державі.

Згідно з новим Законом «Про вищу освіту», акредитація вищих навчальних закладів має стати однією зі сфер активного реформування. Наскільки прийнятий закон дозволяє впровадити конструктивні зміни в процедуру акредитації, покаже час. Але слід ще раз звернути увагу на характер і місію акредитації, як інституту, в підтримку якого вкладаються суспільні кошти і який має сьогодні надзвичайно вагомий вплив на якість вищої освіти.

Технікуми та університети й вища освіта взагалі – це основа для всебічного розвитку держави й суспільства. Події останнього часу в Україні засвідчили про необхідність її реформування. У зв’язку з цим був прийнятий новий закон «Про вищу освіту», який встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Перегонцев  А.Ю.  порушив питання про профорієнтаційну роботу в 2014 – 2015 навчальному році та набору на 2015-2016 навчальний рік.  Для цього слід активізувати організацію профорієнтаційної роботи по школам та в системі профтехосвіти.

УХВАЛИЛИ:

Завідуючим відділенями Когут В.С., Цюцюра Л.Г., Бабич О.С. організувати роботу профорієнтаційної орієнтації, розробити план заходів з цього питання.

 1. 3.  СЛУХАЛИ:

Степанову Л.М., заступника директора з ВР про адаптацію студентів в новому навчальному році.

Степанова Л.М. повідомила про організацію виховної роботи в напрямку нової соціальної ролі - ролі студента - найбільш значущий період , що істотно впливає на можливості особистої самореалізації, професійного самовизначення і побудови кар'єри. Саме в цей період відбувається перша зустріч студента з тим психологічним середовищем, яке панує в навчальному закладі. Чи буде закладений в період адаптації студента фундамент його подальшого успішного навчання, професійного становлення, або з приходом до навчального закладу випускник школи потрапить в чужий, незрозумілий світ, залежить від педагогічних працівників технікуму.

Під адаптацією ми розуміємо процес звикання чи пристосування особистості до нових  умов середовища, тому що навчання в технікумі є більш складнішим і за формою, і за змістом, ніж шкільне.

Більшість студентів, які вступили на перший курс, як правило мають зустрічаються з низкою проблем, серед яких перше місце посідає проблема психологічної адаптації.

Адаптаційним процесам повинна приділятися особлива увага на перших етапах навчання підлітків у технікумі, бо з першого дня навчання студент потрапляє до колективу, де кожен індивід має власний характер, амбіції, цілі, самооцінку тощо. В цих умовах дуже важко адекватно сприймати не тільки навколишню дійсність, але самого себе.

Окремо хочеться зазначити такі причини, які заважають першокурсникам швидко адаптуватися до навчання:

-         освоєння нової системи навчання;

-         перевантаження з окремих предметів;

-         власна не організованість;

-         лінощі;

-         недостатній інтерес до обраної спеціальності;

-         невміння розділяти час.

 Тому  в адаптації студентів велике значення має психологічна підтримка педагогів, майстрів і вихователів.

Різка зміна багаторічного робочого стереотипу інколи призводять до стресових ситуацій у студентів, тому робота по озброєнню студентів технологією пізнавальної діяльності повинна будуватися з урахуванням і на ґрунті здобутих у школі прийомів і методів навчальної праці.

Важливу роль в процесі адаптації відіграють куратори груп. Тому що куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для своїх студентів.

Було проведене анкетування першокурсників на тему: «Адаптація першокурсників до навчально – виховного процесу в технікумі». (Анкета додається).

Анкетування дали такі результати:

-         98% студентів не жалкують, що вступили саме до нашого навчального закладу;

-         100% студентів відповіли, що студентське життя цікавіше в порівнянні зі шкільним;

-         за час навчання студентам запам’яталося добре ставлення викладачів, святковий концерт, виховні заходи, хороші висококваліфіковані викладачі;

-         за час навчання студентам не сподобалося велике і незвичне навантаження, багато пар, критерії оцінювання деяких предметів;

-         100% студентів відповіли, що в їхніх групах склалися доброзичливі відносини;

-         98% студентів відповіли, що їм було дуже важко звикнути до нових умов життя;

-         97% студентів відповіли, що відчувають допомогу куратора групи;

-         90% відповіли, що задоволені рівнем викладання дисциплін у навчальному закладі;

-         в переліку своїх побажань студенти вказали, що їм не вистачає буфета, щоб оцінки були виставлені справедливо, перерви у водопостачанні в гуртожитку, проведення дискотеки, інтернет в гуртожитку,спортивні змагання.

ВИСТУПИЛИ:

 1. Кісільова Т.О., куратор 11 м групи.

В 11 групі навчається 18 студентів. Більша кількість студентів сільської місцевості з Київської, Черкаської та Житомирської областей. В гуртожитку проживає: в І - 3 студента в ІІІ – 2 студент. 1 студент проживає на квартирі у родичів, 5 студентів є місцевими, 7 студентів з навколишніх сіл, які щодня  приїздять на навчання. Групу по навчанню можна охарактезувати, як середню з хорошою поведінкою поведінкою. Дуже енергійними в групі є Галепа Д.В., Полковніченко В.М. та Тодорець В.В. Найкраще в групі навчаються Вахров Андрій та Коверза Євгеній. В 11 м групі є два студенти, які мають статус сироти. Один студент Пікуль Михайло являється інвалідом дитинства з діагнозом з 4 років «Епілепсія в анамнезі». Група цілком задоволена навчанням та викладацьким складом. Куратор веде контроль за відвідуванням, шукає підхід до кожного студента, спілкується з батьками студентів.

 

 1. Малець М.В., куратор 12 м групи.

В 12 м групі 22 студенти (4 дівчат та 18 хлопців). В гуртожитку проживає 8 студентів, 2 студенти - на квартирі, 6 студентів є місцевими.

Статус сироти має 1 студент - Яценко Анастасія.

Інвалід дитинства - Мірошник В’ячеслав.

Група цілком адаптувалася до нових вимог і умов навчання.

 

 1. Барвінченко В.О., куратор 11 бк групи.

В 11 бк групі 34 студента, з них 15 – бухгалтерів, 19 – програмістів. 8 студентів навчаються за контрактною формою навчання. 13 студентів проживає в гуртожитку, 13 студентів є місцевими, 8 студентів щодня приїздять з навколишніх сіл. Груп активна, виявляє бажання приймати участь в усіх заходах. Пропуски в групі майже всі по хворобі. Середній бал рівня освіти складає зі школи – 8,3. За період навчання в технікумі середній бал освіти групи складає 8,3 - 8,4.

Група адаптувалася і активно влилася у студентське життя технікуму.

 

 1. Таран В.В., куратор 33 м групи.

В 33 м групі 24 студента, за контрактною формою навчання 1.

Новоприбулі 17 студентів, перехідний контингент – 7 студентів.

В гуртожитку проживає 21 студент, 3 приїздять з навколишніх сіл.

В групі 3 студенти мають статус сироти. Середній бал успішності в групі складає 4,2%.

Студенти цілком адаптувалися і задоволені новими умовами навчання.

 

Ухвалили: Адаптація студентів в новому 2014 - 2015 навчальному році пройшла добре.

 1. 4.  СЛУХАЛИ:

 Кручинську Н.В., завідуючу методичним кабінетом, про атестацію педагогічних працівників 2014-2015н.р. відбулося ознайомлення з наказами, графіками, дорожньою картою:

-         наказ про створення атестаційної комісії на 2014 -2015 н.р.;

-         наказ про чергову атестацію працівників, які атестуються;

-         наказ про єдині вимоги щодо дотримання орфографії при заповненні документації;

-         план роботи циклових комісій;

-         наказ про дорожню карту;

-         про нагородження викладача Предаченка О.Л. медаллю «За збереження історії».

УХВАЛИЛИ: Головам циклових комісій провести засідання з метою ознайомлення вищеназваними документами та вивчити Положення про атестацію педагогічних працівників.

 

Голова педради                                                           А.Ю. Перегонцев

 

Секретар                                                                      Т.О. Кісільова

                                                                                                            Додаток 1
Адаптація першокурсників до навчально-виховного процесу в технікумі

 

Анкета для визначення процесу адаптації  першокурсників

 

1. Чи не жалкуєте Ви, що стали студентом нашого навчального закладу?

а) так,

б) ні,

в) частково.

 

2. Студентське життя в порівнянні зі шкільним:

а) більш цікаве,

б) менш цікаве,

в) ніяких відмінностей.

 

 1. 1.     Що Вам найбільше запам’яталося за час навчання:

 

 

 1. 2.     Що Вам не сподобалося за час навчання:

____________________________________________________________________

 1. 3.     Які відносини склалися у Вашій групі:

а) доброзичливі,

б) кожен сам по собі,

в) неприязнь.

 

 1. 4.     Що для Вас було найважчим на початковому етапі навчання в технікумі:

а) ввійти в новий колектив,

б) звикнути до нових умов життя,

в) інші причини.

 

 1. 5.     Ч відчуваєте Ви допомогу куратора групи:

а) так,

б) ні,

в) частково.

 

8.  Ч задовольняє Вас рівень викладання дисциплін у навчальному закладі

а) так,

б) ні,

в) частково.

 

9. Ваші побажання:

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20