Протокол №4

Засідання педагогічної ради

Ржищівського індустріально педагогічного технікуму

від 12  лютого  2015 року

 

Голова педагогічної ради: Перегонцев А.Ю.

Секретар педагогічної ради: Кісільова Т.О.

Присутні: педагогічний склад технікуму

 

Порядок денний

 1. Розгляд матеріалів вступних випробувань для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти (доповідає заступник директора з НР Задорожній О.С.).
 2.  Розгляд матеріалів вступних випробувань з фахових дисциплін для абітурієнтів на базі кваліфікований робітник (доповідає заступник директора з НР Задорожній О.С.).
 3. Розгляд та затвердження : «Порядку проходження професійного медичного відбору вступників», (доповідає голова приймальної комісії Цюцюра Л.Г.).

 

 1. 1.                     СЛУХАЛИ:

Задорожнього О.С., заступника  з НР про готовність  матеріалів вступних випробувань для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти з дисциплін математика та українська мова.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Прослуханні матеріали для вступних випробувань для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти по Ржищівському ІПТ ухвалили в одноголосному голосуванні всі члени педагогічної ради.

 

 1. 2.                     СЛУХАЛИ:

Задорожнього О.С., заступника  з НР про готовність матеріалів вступних випробувань з фахових дисциплін для абітурієнтів на базі кваліфікований робітник за спеціальностями 5.01010401 «Професійна освіта», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» для денної і заочної форми навчання.

УХВАЛИЛИ:

 

Прослуханні матеріали для вступних випробувань для абітурієнтів на кваліфікований робітник по Ржищівському ІПТ ухвалили в одноголосному голосуванні всі члени педагогічної ради.

3. СЛУХАЛИ:

Цюцюру Л.Г., голову приймальної комісії, про  розгляд і затвердження «Порядку проходження професійного медичного відбору вступників» :

 1. Всі вступники в обов’язковому порядку зобов’язані пройти професійний медичний відбір.
 2. Графік проходження медичного огляду на професійну придатність узгоджується з керівництвом Поліклінічного відділення для дорослих Ржищівської міської лікарні  та повідомляється студентам Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму.
 3. Для занесення результатів проходження медичного огляду на професійну придатність випускникам заводять медичні картки.
 4. Відповідальною особою за організацію проходження медичного огляду на проф. придатність призначається медична сестра.
 5. Проходження медогляду здійснюється за допомогою  медичних працівників Поліклінічного відділення Ржищівської міської лікарні.
 6. У висновку комісії з проходження медичного огляду на професійну придатність обов’язково повинна бути зазначена майбутня спеціальність (Приклад «Придатен до навчання за спеціальністю «Професійна освіта. Зварювальне виробництво»).
 7. Вступник зобов’язаний вчасно пройти медичне обстеження щодо професійної придатності.
 8. Без висновків лікарів щодо професійної придатності навчання в Ржищівському ІПТ не можливе.

УХВАЛИЛИ:

Прослуханні матеріали приймальної комісії, про  розгляд і затвердження «Порядку проходження професійного медичного відбору вступників» по Ржищівському ІПТ ухвалили в одноголосному голосуванні всі члени педагогічної ради.

 

 

 

Голова педради                                                             А.Ю. Перегонцев

 

Секретар                                                                       Т.О. Кісільова

 

 

Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Протокол 4.
Joomla Templates by Wordpress themes free