Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Протокол № 3

Засідання педагогічної ради

Ржищівського індустріально педагогічного технікуму

від 9 грудня 2015  року

 

Голова педагогічної ради: Перегонцев А.Ю.

Секретар педагогічної ради: Кісільова Т.О.

Присутні: педагогічний склад технікуму у кількості 46 чоловік

 

Порядок денний:

1.Правила прийому на 2015 – 2016 навчальний рік по Ржищівському ІПТ (Цюцюра Л.Г.)

2. Адаптація студентів в новому навчальному році (Заступник директора з ВР Степанова Л.М.)

3. Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації що до її розробки (Цюцюра Л.Г.)

 

  1. 1.       СЛУХАЛИ:

Цюцюру Л.Г., секретаря приймальної комісії, про  розгляд і затвердження правил прийому по Ржищівському індустріально педагогічному технікумі на 2016 рік.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та Зареєстровані в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796.

Основні зміни в Правилах в 2016 році:

  1. Графік роботи приймальної  комісії Ржищівського індустріально педагогічного технікуму у 2016 році:

Понеділок                                    з 800 до 1700

Вівторок                                      з 800 до 1700

Середа                                з 800 до 1700

Четвер                                з 800 до 1700

П’ятниця                                     з 800 до 1700

Субота                               з 800 до 1700

Неділя (17.07.2016)           з 800 до 1700

 

Неділя вихідний день крім 17 липня 2016 року.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

      Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на денну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі освіти базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

20 липня 2016 року о 18.00 годині

Строки проведення технікумом вступних випробувань та співбесід

 З 21 липня до 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 години 28 липня 2016 року

Строк вибору вступниками місця навчання

За державним замовленням закінчується о 18.00 годині 5 серпня;

За кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідно до напряму підготовки (спеціальності) не пізніше 12 серпня 2016 року.

 

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб що всупають на основі ЗНО

27 липня 2016 року о 18.00 годині

Закінчення прийом заяв та документів від осіб, що мають право складати вступні випробування та проходять співбесіду

20 липня 2016 року о 18.00 годині

Строки проведення технікумом вступних випробувань та співбесід

 З 21 липня до 27 липня 2016 року

Строк вибору вступниками місця навчання

За державним замовленням закінчується о 18.00 годині 5 серпня;

За кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідно до напряму підготовки (спеціальності) не пізніше 12 серпня 2016 року.

Термін зарахування вступників

За державним замовленням закінчується о 12.00 годині 6 серпня;

За кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідно до напряму підготовки (спеціальності) не пізніше 12 серпня 2016 року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Ржищівський індустріально-педагогічний технікум на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі освіти

Освітньо – кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

20 липня 2016 року о 18.00 годині

Строки проведення технікумом вступних фахових випробувань (співбесід)

 

З 21 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 годин 28 липня 2016 року

Строк вибору вступниками місця навчання

За державним замовленням закінчується о 18.00 годині 5 серпня;

За кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідно до напряму підготовки (спеціальності) не пізніше 10 серпня 2016 року.

Термін зарахування вступників

За державним замовленням закінчується о 12.00 годині 6 серпня;

За кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідно до напряму підготовки (спеціальності) не пізніше 12 серпня 2016 року

 

Під час подання заяви в паперовій формі до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

 військовий квиток або посвідчення про приписку-для військовозобов’язаних;

 свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016 року;

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов) (за наявності).

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

УХВАЛИЛИ:

Запропоновані нововведення до правил прийому по Ржищівському ІПТ ухвалили в одноголосному голосуванні всі члени педагогічної ради.

 

  1. 2.       СЛУХАЛИ:

Степанову Л.М., заступника директора з ВР про адаптацію студентів в новому навчальному році.

Степанова Л.М. повідомила про організацію виховної роботи в напрямку нової соціальної ролі - ролі студента - найбільш значущий період , що істотно впливає на можливості особистої самореалізації, професійного самовизначення і побудови кар'єри. Саме в цей період відбувається перша зустріч студента з тим психологічним середовищем, яке панує в навчальному закладі. Чи буде закладений в період адаптації студента фундамент його подальшого успішного навчання, професійного становлення, або з приходом до навчального закладу випускник школи потрапить в чужий, незрозумілий світ, залежить від педагогічних працівників технікуму.

Під адаптацією ми розуміємо процес звикання чи пристосування особистості до нових  умов середовища, тому що навчання в технікумі є більш складнішим і за формою, і за змістом, ніж шкільне.

Більшість студентів, які вступили на перший курс, як правило мають зустрічаються з низкою проблем, серед яких перше місце посідає проблема психологічної адаптації.

Адаптаційним процесам повинна приділятися особлива увага на перших етапах навчання підлітків у технікумі, бо з першого дня навчання студент потрапляє до колективу, де кожен індивід має власний характер, амбіції, цілі, самооцінку тощо. В цих умовах дуже важко адекватно сприймати не тільки навколишню дійсність, але самого себе.

Окремо хочеться зазначити такі причини, які заважають першокурсникам швидко адаптуватися до навчання:

-           освоєння нової системи навчання;

-           перевантаження з окремих предметів;

-           власна не організованість;

-           лінощі;

-           недостатній інтерес до обраної спеціальності;

-           невміння розділяти час.

 Тому  в адаптації студентів велике значення має психологічна підтримка педагогів, майстрів і вихователів.

Різка зміна багаторічного робочого стереотипу інколи призводять до стресових ситуацій у студентів, тому робота по озброєнню студентів технологією пізнавальної діяльності повинна будуватися з урахуванням і на ґрунті здобутих у школі прийомів і методів навчальної праці.

Важливу роль в процесі адаптації відіграють куратори груп. Тому що куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для своїх студентів.

Було проведене анкетування першокурсників на тему: «Адаптація першокурсників до навчально – виховного процесу в технікумі».

Анкетування дали такі результати:

-           98% студентів не жалкують, що вступили саме до нашого навчального закладу;

-           100% студентів відповіли, що студентське життя цікавіше в порівнянні зі шкільним;

-           за час навчання студентам запам’яталося добре ставлення викладачів, святковий концерт, виховні заходи, хороші висококваліфіковані викладачі;

-           за час навчання студентам не сподобалося велике і незвичне навантаження, багато пар, критерії оцінювання деяких предметів;

-           100% студентів відповіли, що в їхніх групах склалися доброзичливі відносини;

-           98% студентів відповіли, що їм було дуже важко звикнути до нових умов життя;

-           97% студентів відповіли, що відчувають допомогу куратора групи;

-           90% відповіли, що задоволені рівнем викладання дисциплін у навчальному закладі;

-           в переліку своїх побажань студенти вказали, що їм не вистачає буфета, щоб оцінки були виставлені справедливо, перерви у водопостачанні в гуртожитку, проведення дискотеки, інтернет в гуртожитку,спортивні змагання.

Ухвалили: Адаптація студентів в новому 2014 - 2015 навчальному році пройшла добре.

  1. 3.       СЛУХАЛИ

Цюцюру Л.Г. про Положення про робочу програму навчальної дисципліни. Кредитно-модульна система організації навчального процесу.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

1. Загальні положення

1.1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, галузевих стандартів вищої освіти, “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України за № 161 від 2.06.1993 р., рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. „Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації” та наказу Міністерства освіти і науки України за № 812 від 20.10.2004 р. “Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, ухвал вченої ради НУВГП та наказів ректора щодо удосконалення організації навчального процесу, форм і засобів поточного та підсумкового контролю знань.

1.2. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на основі ОПП підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та навчального плану:

для бакалаврів – за напрямами підготовки (професійними спрямуваннями);

для магістрів – за спеціальностями.

1.3. Якщо типових програм немає, робочі програми з нормативних навчальних дисциплін для бакалаврів складаються на основі ОПП відповідних напрямів підготовки, затверджених Міністерством освіти і науки України з посиланням на рік затвердження та шифр дисципліни.

1.4. Робочі програми з вибіркових дисциплін складаються на основі варіативних складових ОКХ і ОПП підготовки бакалаврів відповідних напрямів і професійних спрямувань.

1.5. Робочі програми для магістрів розробляються на основі ОКХ та ОПП підготовки магістрів відповідних спеціальностей.

1.6. Для денної та заочної форм навчання розробляється єдина робоча програма навчальної дисципліни із зазначенням у ній для кожної з форм навчання аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи, видів контролю.

1.7. У робочій програмі відображається конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю.

1.8. Особливістю структури та змісту робочих програм навчальних дисциплін у КМСОНП є їх відповідність вимогам ECTS.

1.9. Робоча програма навчальної дисципліни повинна бути оформлена на електронному (компакт - диску тощо) та паперовому носіях (у 4-х примірниках формату А5): один з яких зберігається у навчально-методичному управлінні, другий – на кафедрі, третій – у викладача, четвертий – на випусковій кафедрі. Вимоги до оформлення носіїв наведені у розділі 3.

1.10. На складену лектором робочу програму навчальної дисципліни оформлюється протокол узгодження з:

кафедрою, за якою закріплена дисципліна;

випусковою кафедрою;

для дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за інженерними спеціальностями – з кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності. Протокол наводиться на останній сторінці робочої програми (дод. 17).

1.11. Робоча програма розглядається в такому порядку:

на засіданні кафедри;

на засіданні методичної комісії за напрямом підготовки (з вибіркових навчальних дисциплін - за спеціальностями);

методистом навчально-методичного управління.

1.12. Робоча програма навчальної дисципліни, затверджена проректором з науково-педагогічної та методичної роботи і скріплена печаткою університету, дає викладачеві право на проведення занять.

1.13. Термін дії робочої програми навчальної дисципліни прирівнюється до терміну дії навчального плану.

1.14. Поточні зміни до робочої програми навчальної дисципліни вносяться щорічно до початку нового навчального року, як додаток, у разі:

змін у галузевих стандартах освіти (ОКХ, ОПП);

впровадженні нової навчальної технології;

змін або уточнення системи контролю та оцінювання знань, планів лабораторно-практичних занять, тематики курсових проектів (робіт), рефератів, есе тощо;

змін у робочих навчальних планах.

1.15. Зміни, як додаток до робочої програми навчальної дисципліни, затверджуються на засіданні кафедри, за якою закріплена дисципліна, та погоджуються з випусковою кафедрою. Додаток до робочої програми оформлюється з дотриманням вимог до того розділу, до якого вносяться зміни (доповнення).

УХВАЛИЛИ: Викладачам Ржищівського ІПТ при розробці робочої навчальної програми з дисципліни пропонується скористатися Положенням про робочу навчальну програму дисципліни те методичними рекомендаціями, що до її розробки.

 


Голова педради                                                           А.Ю. Перегонцев

 

Секретар                                                                      Т.О. Кісільова

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20