Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Протокол №4

Засідання педагогічної ради

Ржищівського індустріально педагогічного технікуму

від 12  січня  2016  року

 

Голова педагогічної ради: Перегонцев А.Ю.

Секретар педагогічної ради: Кісільова Т.О.

Присутні: педагогічний склад технікуму

 

Порядок денний

  1. Профорієнтаційні заходи, як підготовчий етап вступної кампанії 2016 року (Перегонцев А.Ю.)
  2. Підсумки та аналіз проведення зимової сесії 2015-2016 навчального року, академзаборгованість і шляхи подолання академзаборгованості (завідуючі відділенням, куратори груп).
  3. Міжатестаційний період – активний, а не пасивний етап роботи педагога (Кручинська Н.В.)
    1. 1.     Слухали:

Перегонцева А.Ю., про готовність  технікуму до вступної кампанії 2016 року, погодження матеріалів  про прийом.  Виконання державного замовлення.

Обсяг державних місць на 2016 рік:

Професійна освіта:

на базі базової загальної середньої освіти (9 клас) – 45 чоловік;

на базі повної загальної освіти (11 клас) – 2 чоловік;

на базі кваліфікований робітник (ПТУ) – 20 чоловік;

заочне відділення – 20 чоловік.

Програмна інженерія:

на базі базової загальної середньої освіти (9 клас) – 20 чоловік;

на базі повної загальної освіти (11 клас) – 5 чоловік;

на базі кваліфікований робітник (ПТУ) – 10 чоловік;

Бухгалтерський облік:

на базі базової загальної середньої освіти (9 клас) – 10 чоловік;

на базі повної загальної освіти (11 клас) – 5 чоловік;

на базі кваліфікований робітник (ПТУ) – 3 чоловік;

Плата за навчання на 2016-2017 навчальний рік становитиме:

Професійна освіта – 3800 (три тисячі вісімсот) гривень;

Програмна інженерія – 4900 (чотири тисячі дев’ятсот) гривень;

Бухгалтерський облік – 4100 (чотири тисячі сто) гривень.

Ухвалили: Педагогічна рада Ржищівського ІПТ ухвалила замовлення державних місць на вступну кампанію  2016 року.

 

  1. 2.     Слухали:

Цюцюру Л.Г. в.о. заступника директора про підсумки та аналіз проведення зимової сесії 2015-2016 навчального року, академзаборгованість і шляхи подолання академзаборгованості (завідуючі відділенням, куратори груп).

 

Кількість студентів які випускаються в 2016 році:

Група

31Б – 18 чоловік (12 за рахунок державного замовлення, 6 чоловік за рахунок фізичних та юридичних осіб);

41К – 29 чоловік (25 за рахунок державного замовлення, 4 чоловік за рахунок фізичних та юридичних осіб);

41М – 27 чоловік (26 за рахунок державного замовлення, 1 чоловік за рахунок фізичних та юридичних осіб);

42М – 20 чоловік (20 за рахунок державного замовлення);

43М – 24 чоловік (24 за рахунок державного замовлення,);

Всього 118 чоловік випускників (108 за рахунок державного замовлення, 11 за рахунок фізичних та юридичних осіб).

Слухали Цюцюру Лесю Григорівну про підсумки навчання студентів відділення «Бухгалтерський облік» за І семетр 2015-2016 н.р. Навчання студентів відвідування та упішність в цілому заслуговує оцінки «добре».

Успішність по групах бухгалтерського відділення складає 100%; якісний показник: 11Б -58,3%; 21Б – 38,9 %; 31Б – 6 %.

Слухали Когута Валерія Сергійовича про підсумки навчання студентів відділення «Професійна освіта» за І семестр 2015-2016 н.р.

Навчання та успіщність студентів в цілому заслуговує оцінки  «добре». Деякі студенти мають по одній заборгованості з заліково екзаменаційної сесії, а саме: Березенко П.О. група 21 М, Сарапин М.О. 22 М, Коробенко С.М. 31 М, Калініченко А.О. група 32 М; Найпроблемнішим студентом кафедри є Холодько Ю.М. 42 м яка має більше 8 академзаборгованостей та 280 годин пропусків без поважних причин пропозиція від куратора групи Козинець В.М. відрахувати студентку Холодько Ю.М. з числа студентів.

Слухали Бабича Олександра Семеновича про підсумки навчання студентів відділення «Програмна інженерія» за І семетр 2015-2016 н.р. Навчання студентів відвідування та упішність в цілому заслуговує оцінки «добре». Продблемним нат кафедрі є Злочевський О.С. який має дві акабемзаоргованості, пропозиція куратора Бабич Т.М. перевести Злочевського О.С. на контрактну форму навчання.

Ухвалили:

В цілому по технікуму зимова сесія 2015-2016 навчального року, пройшла успішно; боржникам здати академзаборгованості до 25 січня 2016 року; студентку 42 м групи Холодько Ю.М. відрахувати з числа студентів; студента групи 41 к Злочевського О.С. перевести на контрактну форму навчання.

  1. 3.     Слухали:

Кручинську Н.В. про міжатестаційний період – активний, а не пасивний етап роботи педагога.

 Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів їхньої педагогічної діяльності шляхом контрольних робіт, зрізів знань студентів, тестування; відвідування занять, позакласних заходів; виховних годин, здійснення аналізу освітнього процесу з урахуванням думки батьків, студентів - все це знаходить відображення в атестаційному листі,  який має встановлену форму та в кваліфікаційній характеристиці, затверджених  Міністерством освіти і науки.

Не менш важливо спрямувати вчителя на підготовку до презентації ним своїх напрацювань за атестаційний період. Підходити до цього треба диференційовано, залежно від індивідуальності педагога.

З метою підтримки творчої праці викладачів, підвищення їхньої професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, ознайомлення малодосвідчених учителів із творчою лабораторією атестуємих викладачів, ми диференціюємо заходи, спрямовані на підготовку та проведення презентації своїх педагогічних здобутків кожним учителем у вигляді портфоліо. Портфоліо створюється як в друкованому, так і в електронному вигляді  й доповнюється щорічно.

Крім того для вчителів, що атестуються, можуть бути проведені творчі звіти у вигляді бенефісу, методичного тижня,  декади інноваційного уроку, методичного рингу , круглого столу, під час якого вчителі заслуховують самоаналіз роботи кожного вчителя .

Ухвалили: Відповідальнопідходи до атестації педагогічних працівників. У них процес дослідження розвитку професійної майстерності вчителів розглядається крізь призму якості навчальних досягнень студентів і є органічною складовою цілісного педагогічного процесу в цілому. І не забуваємо що «Міжатестаційний період – активний, а не пасивний етап роботи педагога».

 

Голова педради                                                           А.Ю. Перегонцев

 

Секретар                                                                      Т.О. Кісільова

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20