Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність.

В. Сухомлинський.

 

       Бібліотека Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму є обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно – інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи навчального закладу.

       У своїй діяльності бібліотека технікуму керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими законодавствами та підзаконними нормативно – правовими актами.

       Бібліотека – це визначний центр спілкування і духовності. Без неї не можна уявити освіту і самоосвіту педагогічних працівників і студентів. За своєю сутністю бібліотека – це храм мудрості, берегиня книжкового фонду та людського знання. Для досягнення якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційно бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальною та методичною літературою, доступом до світових баз даних.

       Бібліотечний фонд бібліотеки це переважно книги. Бібліотека технікуму має універсальний фонд, у якому представлені підручники і навчальні посібники із загальноосвітніх предметів, за основними спеціальностями, а також науково –популярні видання, довідники, словники, енциклопедії з різних галузей, художні твори українських та зарубіжних письменників.

       Бібліотечний фонд складає 26010 примірників книг. Для розміщення фонду бібліотека має 3 кімнати, в яких книги розміщуються на стелажах, та книжкових полицях.

       У читацькій залі бібліотеки організовуються тематичні виставки, літературні та літературно – краєзнавчі години, бесіди, читацькі конференції, презентації нових книг. Також у читацькій залі бібліотеки знаходяться в наявності 5 комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет. Постійно працює підключення до мережі Інтернет через Wi – Fi.

       Інформаційно – масова робота в індустріально – педагогічному технікумі проводиться за розробленими планами, в тому числі і планом роботи бібліотеки.

 

Бібліотека працює:

Щодня  - з 8.00 – 18.00

Вихідні дні: субота, неділя.

Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Бібліотека.
Joomla Templates by Wordpress themes free